Το Δοικητικό Συμβούλιο

cropped-enieoppy.jpg

Το ΔΣ της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ αποτελείται από τους:

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Πόλη
Πρόεδρος Μαστοράκου Άννα Πυρηνικός Ιατρός Πάτρα
Α’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντινίδης Ιωάννης Ορθοπαιδικός Θεσσαλονίκη
Β’ Αντιπρόεδρος Χατζής Δημήτριος Ιδιότητα Γενικής Ιατρικής Αθήνα
Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Οικονόμου Ψυχίατρος Αθήνα
Ταμίας Γκανάς Ευάγγελος Ουρολόγος Γιαννιτσά
    Ειδικός Γραμματέας Μπούρος Χρίστος Οφθαλμίατρος Αθήνα
    Ειδικός Γραμματέας Χατζούδης Σταύρος Παθολόγος Αθήνα
Μέλος Δάβος Κωνσταντίνος Καρδιολόγος Αθήνα
Μέλος Γαλάνης Σπύρος Γενικός Ιατρός Κέρκυρα
Μέλος Μαρκάκη Λίλλιαν Ψυχίατρος Αθήνα
Μέλος Δημητριάδης Φώτης Ουρολόγος Θεσσαλονίκη

 

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελείται από:

Σιακαβέλλας Ηλίας

Κολλάρος Θεόδωρος

Παπαδοπούλου Βασιλική