Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ, Επαγγελματικά, Πολιτική - Συνδικαλισμός

Σημαντική Ανακοίνωση

Οκτωβρίου 5, 2012 • By

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Ε.Ν.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. )

Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών ( Σ.Ε.Κ. )

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών ( Π.Ε.Ι.Κ. )

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. )

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ε.Ι.Φ.Π.Υ.)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ)

α) Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών

Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων – Παθολογοανατόμων

β) Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών

γ) Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Ε.Ν.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. )

Αθήνα, 05/10/2012

Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι τα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σωματεία, στα οποία είστε μέλη, μαζί με το Συντονιστικό Όργανο, έχουν προβεί σε γνωστοποιήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την επίσχεση παροχής υπηρεσιών των μελών (του κάθε σωματείου) προς τους ασφαλισμένους σε αυτόν με ημερομηνία έναρξης την 8η.10.2012, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να προβείτε ατομικά σε καμία περαιτέρω ενέργεια ή να συνταχθούν λίστες συμμετεχόντων.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ