Δελτία Τύπου, Επαγγελματικά, Ιατρικοί Σύλλογοι

ΙΣ Θεσσαλονίκης: ” από 3/9/2012 ο ΕΟΠΥΥ , δεν διαθέτει ενεργούς ιατρούς και εργαστήρια “

Αυγούστου 31, 2012 • By

Θεσσαλονίκη 29/8/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο του ΙΣΘ στη χθεσινή συνεδρίασή του συζήτησε αναλυτικά την κατάσταση λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και εκτιμά:

Α. Με αποκλειστική ευθύνη της διοίκησής του ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή του, δηλαδή στην παροχή επαρκούς περίθαλψης με συγκρατημένο κόστος.

Β. Η αναγκαία ριζική αλλαγή που απαιτείται στον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ δεν τίθεται καν ως θέμα προς συζήτηση.

Γ. Ενώ οι αμοιβές των ιατρών έχουν περικοπεί κατά 50% το συνολικό διοικητικό κόστος έχει αυξηθεί, παράλληλα συνάπτονται προκλητικά πολυτελείς συμβάσεις για υπηρεσίες υποστήριξης (ΗΔΙΚΑ, 14554)

Δ. Η τακτική του ΕΟΠΥΥ έναντι των παλαιών και νέων οικονομικών υποχρεώσεών του είναι αφερέγγυα, μεροληπτική και κακότροπη.

Κατόπιν τούτων το Δ.Σ του ΙΣΘ αποφάσισε:

Α. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ προς ιατρούς, εργαστήρια και κλινικές με καθυστέρηση πληρωμών πέραν των 60 ημερών, τους δίνει το ηθικό και νομικό δικαίωμα διακοπής της παροχής των υπηρεσιών τους με ευθύνη του οργανισμού.

Συνεπώς από 3/9/2012 ο ΕΟΠΥΥ , δεν διαθέτει ενεργούς ιατρούς και εργαστήρια πλην των υποδομών του πρώην ΙΚΑ καθώς οι αντίστοιχες ενώσεις κάλεσαν τους ιατρούς μέλη τους σε χρήση του παραπάνω δικαιώματος.

Ο ΙΣΘ καλεί τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή.

Β. Εκτιμούμε ότι η κατάσταση στο χώρο της υγείας απαιτεί ευρύτερες συντονισμένες και καλά οργανωμένες ενέργειες και καλούμε τον ΠΙΣ να λάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Γ. Ο ΙΣΘ δεσμεύεται να συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση τις νομικές του ενέργειες, τόσο προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης των δεδουλευμένων όσο και προς την αναζήτηση των ευθυνών που προκύπτουν από την κακοδιοίκηση του οργανισμού.

 

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Dr Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος  Νικόλαος Π. Νίτσας