Έγγραφα ΕΟΠΥΥ, Επαγγελματικά, Νέα ΕΟΠΥΥ

Συμβάσεις μίσθωσης έργου με 5.000 ιατρούς για δύο έτη.

Απριλίου 18, 2012 • By

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης των ενδιαφερόμενων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο ‘Συμβάσεις μίσθωσης έργου με 5.000 ιατρούς για δύο έτη.’ είναι η ακόλουθη:

 • 1. Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (www.eopyy.gov.gr).
 • 2. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), κάνετε κλικ στο κουμπί «Αίτηση ιατρών». Στην οθόνη που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία (τα πεδία που έχουν αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά).
 • 3. Συμπληρώνετε πρώτα στη σελίδα «Προσωπικά Στοιχεία» τα Προσωπικά Στοιχεία σας. Στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί «Επόμενο (Στοιχεία Επικοινωνίας)» και μεταφερεστε στην οθόνη «Στοιχεία Επικοινωνίας», όπου και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία.
 • 4. Στη συνέχεια, επιλέγοντας το κουμπί «Επόμενο (Σπουδές-Προσόντα)», συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και επιλέγετε το κουμπί «Αποθήκευση».
 • 5. Στη συνέχεια σας δίνεται η δυνατότητα να δείτε την αίτησή σας (επιλέγοντας το κουμπί «Προεπισκόπηση») ή να την τροποποιήσετε (επιλέγοντας «Τροποποίηση»). Αν τροποποιήσετε την αίτησή σας πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση» και μετά να δείτε την αίτησή σας (επιλέγοντας «Προεπισκόπηση»).
 • 6. Τέλος, πρέπει να εκτυπώσετε την αίτησή σας επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος εκτυπωτής συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας. Η εκτύπωση περιλαμβάνει και την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία που δεν είναι συμπληρωμένα.
 • 7. Στη συνέχεια υποβάλετε την αίτησή σας και την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη στην περιφερειακή υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ) της περιοχής σας, από όπου θα λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου. Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε από τη λίστα των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ) από εδώ.
 • 8. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα ζητηθούν από τους επιλεχθέντες υποψηφίους μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων και είναι τα παρακάτω :
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής σας, στο οποίο απαραίτητα να αναφέρεται η ειδικότητα και η ημερομηνία κτήσης της.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
  • Άδεια λειτουργίας ιατρείου.
  • Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΤΣΑΥ κλάδου σύνταξης με τα στοιχεία του ιατρού και ημερομηνία εγγραφής του στο ΤΣΑΥ.
  • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης από την οποία να προκύπτει ο IBAN του λογαριασμού και στον οποίο θα πρέπει να είναι ο πρώτος διακαιούχος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 18/04/2012  έως και 11/05/2012
Οι ημερομηνίες υποβολής ισχύουν τόσο για την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης όσο και για την υποβολή της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στις περιφερειακές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Πρέπει να τονιστεί πως καμία αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη εάν δεν έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, ακόμα και αν την έχετε καταχωρήσει ηλεκτρονικά.