Δελτία Τύπου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ 14/4/2022

Απριλίου 18, 2022 • By

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ εκφράζει την έκπληξη του για το γεγονός ότι το Νομοσχέδιο περιέχει άρθρα που αντιβαίνουν σε αυτά που μας παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 24/03/2022. Επιπλέον εκφράζει την κάθετη διαφωνία του με καίριες διατάξεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ. / Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με το νομοσχέδιο καταστρατηγείται η ελεύθερη επιλογή ιατρών από τον ασθενή. Η υποχρεωτική εγγραφή σε έναν ιατρό αποτελεί δέσμευση για τον ασθενή, ο οποίος χάνει την πρόσβαση σε δεύτερη άποψη και την κάλυψη σε περίπτωση μετακίνησης σε άλλη περιοχή. Η παραπομπή του ασθενούς άπαξ ετησίως σε εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς δημιουργεί εμπόδιο πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

 • ΑΡΘΡΟ 2 Προσθήκη παραγράφου : Οι πιστοποιημένοι γιατροί που δεν επιθυμούν να είναι προσωπικοί γιατροί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

 • ΑΡΘΡΟ 3 προσθήκη παραγράφου ζ) Οι πιστοποιημένοι γιατροί που δεν επιθυμούν να είναι προσωπικοί γιατροί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Αρθρο 4. Ποσοτικός περιορισμός με Rebate ανάλογα με την ειδικότητα και αποκλειστικά μετά από διαβούλευση ως προς τα κριτήρια. Η πολλαπλή εκπτωτική πολιτική (ασφαλιστική τιμή + rebate όγκου + clawback + rebate ποιότητας + clawback 120 δόσεων + προκαταβολή 70% clawback 2021) δεν υποστηρίζει την ποιότητα, δεν καλύπτει το κόστος λειτουργίας της διαγνωστικής δομής και εξανεμίζει την αποζημίωση του εργαστηριακού ιατρού. Οικονομοτεχνική μελέτη για τη βιωσιμότητα διαγνωστικών δομών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κατάργηση rebate clawback (άρθρα 6 και 10). Κούρεμα παλιών χρεών clawback. Υποχρέωση της πολιτείας να χρηματοδοτεί τις υπάρχουσες δαπάνες υγείας με σύνταξη ρεαλιστικών προϋπολογισμών μετά από αυστηροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών από τον ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο 5: παρ δ΄ Τέλος διαπραγμάτευσης που καταβάλλουν οι πάροχοι για να διαπραγματευτούν τις τιμές παροχής υπηρεσιών. Εξωφρενικό, να διαγραφεί η παράγραφος.

 • Αρθρο 6. Κατάργηση εφόσον ισχύει το άρθρο 4.

 • Αρθρο 7. Όχι σε εφαρμογή ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών. Ο έλεγχος real time πρέπει να είναι ψηφιακός (ταυτοποίηση ασθενούς – υπογραφή ιατρού), καθολικός με κόφτες σύμφωνα με τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα. Μέσα από το νομοσχέδιο μοιράζονται μέχρι 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τις περικοπές στις αποζημιώσεις των “παρόχων” και από τις επιβαλλόμενες ποινές αναδρομικά από το 2017, στο προσωπικό των ελεγκτικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ. Να προστεθεί αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για την ΠΦΥ.

 • Αρθρο 8 παρ β’ Ο έλεεγχος και η εκκαθάριση να γινεται όπως ακριβώς και με τα φαρμακεία, και για τους υπόλοιπους παρόχους. Η εύρεση σφάλματος στο δειγμα ελέγχου και αναγωγή αυτού στο σύνολο είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

 • Αρθρο 9. Κατάργηση της 1α εφόσον ισχύει το άρθρο 4.

 • Αρθρο 10. Κατάργηση εφόσον ισχύει το άρθρο 4. Στο 2α όχι μεχρι την 30η εκάστοτε μήνα, αλλά μεχρι το μέσο(ή περισσότερο) του επομένου μήνα

 • Αρθρο 12 : “δαπανηρές θεραπείες οι οποίες ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επίσης να αναφέρεται ρητώς οτι για οποιαδήποτε αδυναμία συνταγογράφησης λόγω εισαγωγής φίλτρων, την ποινική ευθύνη για κάθε συμβάν που προκύπτει από τη μη ληψη της αγωγής την φέρει ο εκάστοτε υπουργός και ο ιατρός δεν διώκεται (ακαταδίωκτο)

 • Αρθρο 21 Σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό, από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αποβάλλονται όλοι οι επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, ενώ το κράτος αναλαμβάνει κατά αποκλειστικότητα τη διαχείριση των χρημάτων των ασφαλισμένων. Υπενθυμίζεται ότι η εκπροσώπηση του ΠΙΣ στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ χάθηκε. Η παρουσία ιατρού είναι απαραίτητη για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν ιατρικές πράξεις ή κριτήρια συνταγογράφησης. Να ενταχθούν πάλι όλοι οι κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς με μόνιμο εκπρόσωπο του ΠΙΣ στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

 • Αρθρο 22 Καταργείται η ΥΠΕΔΥΦΚΑ και συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τριμελής επιτροπή ελέγχων. Η επιτροπή που επιλαμβάνεται και επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά των πορισμάτων των ελέγχων της δεν επιτρέπει τη δυνατότητα ουσιαστικής ένστασης από τους ιατρούς και δεν επιτρέπει δικαίωμα αναστολής των ποινών. Θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση της αρχικής επιτροπής με την δευτεροβάθμια που θα εξετάζει τις ενστάσεις, παρουσία εκπροσώπων των ιατρών (παραγρ 5) εκ μέρους του ΠΙΣ.

 • Προσθήκη στο αρθρο 25 παρ.4 υποπαραγράφου δ) Αμιγώς ιδιώτης

 • Αρθρο 25 παρ.5 Υπάρχει αοριστία ως προς το ποιοι θα οριστούν ως προσωπικοί ιατροί.

 • Αρθρο 25 παρ.5 Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς με την ειδικότητα της παθολογίας και της γενικής ιατρικής να είναι προσωπικοί ιατροί και χωρίς σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

 • Αρθρο 25 παρ. 5 Θα πρέπει να ορισθούν σαφώς οι ειδικότητες των προσωπικών ιατρών.

 • Αρθρο 25 παρ 6 Προτείνεται να οριστεί στα 1500 άτομα, το όριο για τον πληθυσμό ευθύνης των προσωπικών ιατρών.

 • Αρθρο 25 παρ7β η διαδικασία συμμετοχής τους στις εφημερίες των μονάδων Π.Φ.Υ. της Υγειονομικής τους Περιφέρειας, με ανώτερο όριο τις δύο ανά μήνα, εφόσον το επιθυμούν

 • Αρθρο 26 παρ4 Η τακτική συνταγογράφηση του χρόνιου πάσχοντα οφείλει να είναι στην ελεύθερη επιλογή του ασθενούς

 • Αρθρο 26 παρ.4 Η εγγραφή του πολίτη είναι δικαίωμα του πολίτη και όχι υποχρέωση και η μετεγγραφή του ασθενούς σε άλλο προσωπικό ιατρό πρέπει να επιτρέπεται ανά 6μηνο.

 • Αρθρο 26 παρ.5 Ο καθορισμός των ραντεβού θα πρέπει να ορίζεται αποκλειστικά από τον ιατρό για το ιδιωτικό του ιατρείο.

 • Αρθρο 26 παρ.6 Η παραπομπή προς τη δευτεροβάθμια / τριτοβάθμια περίθαλψη οφείλει να είναι ελεύθερη από όλους τους ιατρούς ανάλογα με την ειδικότητα που αντιστοιχεί στην πάθηση.

 • Δεν υπάρχουν στοιχεία του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την Π.Φ.Υ. και δεν γίνεται καμία αναφορά για το ύψος των αμοιβών, η οποία πρέπει να ορισθεί με κατά πράξη και περίπτωση σύμβαση.

 • Αρθρο 27 Υπάρχει μεγάλη ασάφεια ως προς τα κίνητρα/αντικίνητρα στον ασθενή. Σε καμία περίπτωση να μην αφορούν τη συνταγογράφηση του ασθενή και τα ήδη υπάρχοντα ποσοστά συμμετοχής ανάλογα με την ασφαλιστική του ικανότητα

 • Αρθρο 29 παρ3 Οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικοί ιατροί παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) στα ιατρεία τους ή και κατ’ οίκον. Οι προσωπικοί ιατροί συνάπτουν σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με την οποία καλύπτουν τον εγγεγραμμένο ενήλικο πληθυσμό, έχουν ελάχιστο ωράριο απασχόλησης ανά ημέρα και ανά εβδομάδα, δύνανται να λαμβάνουν πρόσθετες χρηματικές παροχές και μπορούν να συμμετέχουν στην κάλυψη της εφημεριακής λειτουργίας των Μονάδων Π.Φ.Υ. του Τ.Ο.Π.Φ.Υ. που ανήκουν, με ανώτερο όριο τις δύο ανά μήνα, εφόσον το επιθυμούν

 • Αρθρο 29 παρ 4 Με αναφορά στο ΑΡΘΡΟ 11 #4 Ν4486/17, να ορισθεί ως εξής : Οι ιατροί λοιπών ειδικοτήτων που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αμείβονται με κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή με πλαφόν 200 επισκέψεων ανά μήνα.

 • Αρθρο 29 παρ 5 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος της αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιατρών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..». με σύστημα αμοιβής κατά πράξη και περίπτωση.

 • Αρθρο 44 Ενώ δεν υπάρχει τρόπος να εξυπηρετηθούν οι πολυάριθμες λίστες των τακτικών χειρουργείων, η εισαγωγή ενός ασαφούς πλαισίου λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο, το κόστος και την ασφαλιστική κάλυψη των πολιτών. Οι ιδιώτες να έχουν το δικαίωμα να χειρουργούν εντός ΕΣΥ, από τη στιγμή που καλούνται να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του, εφ’οσον το επιθυμούν.

 • Αρθρο 45 Ο ιδιωτικός τομέας (συμβεβλημένος και πιστοποιημένος) κρατικοποιείται και επιστρατεύεται ανάλογα με τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΕΣΥ, γεγονός ασυμβίβαστο με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου. Πρόταση: Ιδιώτες ιατροί δύνανται, να συμβάλλονται με δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την κάλυψη αναγκών του, εφόσον το επιθυμούν. Διαγραφή του υπόλοιπου άρθρου 45.

Ομοίως Ιδιώτες Πάροχοι, όπως δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κλινικές, που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τις δομές τους για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. μόνο εφόσον συντρέχουν έκτακτες συνθήκες.

 • Να ελεγχθεί ο νόμος από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της βουλής. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους όρους χρηστής διοίκησης.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ http://www.opengov.gr/yyka/?p=3256

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Οικονόμου Δημήτριος