Δελτία Τύπου

Καταχρηστικές διατάξεις στο νέο νομοσχέδιο για την ΠΦΥ

Απριλίου 11, 2022 • By

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ 11/04/2022

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ εκφράζει την έκπληξη του για το γεγονός ότι το Νομοσχέδιο περιέχει άρθρα που αντιβαίνουν σε αυτά που μας παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 24/03/2022.

Επιπλέον εκφράζει την κάθετη διαφωνία του με καίριες διατάξεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ. / Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

• Σε ότι αφορά στους ασθενείς, οι ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

• Θεσπίζει το σύστημα των υποχρεωτικών παραπομπών (gatekeeping) μόνο από το προσωπικό ιατρό στο επίπεδο πρόσβασης στα νοσοκομεία.

• Ορίζει σύστημα αμοιβής των ιατρών per capita (μισθός κατα κεφαλήν) και όχι ανά πράξη και περίπτωση, που είναι ο πλεόν δίκαιος τρόπος αμοιβής χωρίς περιθώρια πλασματικού κόστους

• Εισάγει την καταναγκαστική – υποχρεωτική κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του ΕΣΥ, εν είδει πολιτικής επιστράτευσης, με συμβεβλημένους και ιδιώτες ιατρούς που είναι απλά πιστοποιημένοι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

• Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στον προϋπολογισμό ή στις αμοιβές των ιδιωτών γιατρών που θα συμβάλουν στη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

• Καταργεί την εκπροσώπηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και όλων των επιστημονικών και κοινωνικών εταίρων, στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και τους αντικαθιστά με μέλη που θα ορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό Υγείας.

• Προσθέτει το rebate(έκπτωση) ποιότητας στις περικοπές αποζημίωσης στο βασικό rebate και στο clawback, εξαϋλώνοντας κάθε έννοια βιοπορισμού του διαγνωστικού κλάδου.

• Καταργείται η ΥΠΕΔΥΦΚΑ και συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τριμελής επιτροπή ελέγχων. Η ίδια επιτροπή που εκδίδει τις αποφάσεις, επιλαμβάνεται και των ενστάσεων που ασκούνται κατά των πορισμάτων των ελέγχων της, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής ένστασης από τους ιατρούς και δίχως δικαίωμα αναστολής των ποινών. Το έργο των ιατρών θα κρίνεται από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το ιατρικό έργο !

• Μέσα από το νομοσχέδιο μοιράζονται 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τις περικοπές στις αποζημιώσεις των “παρόχων” και από τις επιβαλλόμενες ποινές αναδρομικά από το 2017, στο προσωπικό των ελεγκτικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ ως “μπόνους”.

Απορρίπτουμε ως καταχρηστικά και προσβλητικά για το ιατρικό επάγγελμα, τα άρθρα που αναφέρονται στην προτεινόμενη σύνθεση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, της διανομής των 4.000.000 ευρω στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ που ασκεί ελεγκτικό έργο και στην καταχρηστική πολιτική επιστράτευση των ιδιωτών ιατρών για τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΕΣΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Οικονόμου Δημητριος