Γενικά

  Υποψηφιότητες ΔΣ ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ

Μαρτίου 30, 2022 • By
 1. Αδάμης Θεόδωρος
 2. Βασιλακάκης Ιωάννης
 3. Γαλάνης Σπυρίδων
 4. Γκανάς Ευάγγελος
 5. Δάβος Κων/νος
 6. Δημητριάδης Φώτιος
 7. Ζαχαριάδης Εμμανουήλ
 8. Κάνιουρας Δήμος
 9. Κωνσταντινίδης Ιωάννης
 10. Μαρκάκη Ευαγγελία
 11. Μαστοράκου Άννα
 12. Οικονόμου Δημήτριος
 13. Τσάκωνας Ιωάννης
 14. Χατζούδης Σταύρος

Υποψηφιότητες για Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Αργυρίου Αργύριος
 2. Βαρελά Αναστασία
 3. Καψάλας Βασίλειος