Γενικά

ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: προτάσεις βελτίωσης του νέου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος δεδομένων υγείας

Ιανουαρίου 30, 2020 • By

banner- logo1024x683Κατά την επαφή του ιατρικού κόσμου με το ηλεκτρονικό περιβάλλον διαπιστώνεται μία ευρεία δυσαρέσκεια, αγανάκτηση και αποστροφή για την πλατφόρμα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ. Χωρίς αυτό να οφείλεται στη μη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων από τη πλειοψηφία των ιατρών.
Η αγανάκτηση αυτή προέρχεται μέσα από την καθημερινή  τριβή με αυτό το σύστημα και την έμπρακτη αναγνώριση των ελλείψεων, λαθών, κενών και αντιπαραγωγικών πρακτικών του καθώς και της ατελείωτης σπατάλης χρόνου είτε αυτό αφορά τη δυσλειτουργία της, είτε το χρόνο ανταπόκρισης είτε το χρόνο αναγραφής ενός φαρμάκου ή μιας εργαστηριακής εξέτασης.

e-health17-660Μόνο για την αναγραφή ενός μόνο φαρμάκου (αφού ο χρήστης έχει μπει στο περιβάλλον της συνταγογράφησης και στο ΑΜΚΑ του ασθενή) χρειάζονται 11 κλικαρίσματα από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι την εκτύπωση και αυτό εάν δε χρειάζεται αναγραφή πρωτοκόλλου

Προτάσεις βελτίωσης

1.Κατάργηση της έντυπης σε χαρτί συνταγής ή παραπεμπτικού.

Ο ασθενής δεν χρειάζεται να μεταφέρει κάποιο χαρτί στο φαρμακείο, ούτε ο φαρμακοποιός να το αρχειοθετήσει σε περίπτωση συνταγής και ανάλογα σε περίπτωση παραπεμπτικού προς διαγνωστικό κέντρο. Κάτι που θα είχε σαν αποτέλεσμα και τη πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος.

Προτείνεται η ηλεκτρονική υπογραφή των συνταγών και παραπεμπτικών με και την ηλεκτρονική αναζήτηση, ταυτοποίηση και εκτέλεση τους. Με αυτό το τρόπο η  ψηφιακή συνταγή ή το παραπεμπτικό θα είναι μια πληροφορία προσβάσιμη στον ιατρό, το διαγνωστικό κέντρο τον φαρμακοποιό και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς από τη στιγμή της δημιουργίας τους και για πάντα στο μέλλον. Επίσης εξαλείφεται η ανάγκη εκ νέου συνταγογράφησης μετά τη λήξη της αφού η ήδη υπάρχουσα έχει ημερομηνία λήξης, μια ή το πολύ δύο εβδομάδες από τη στιγμή της έκδοσής της. Εξαλείφεται η ανάγκη 2ου ραντεβού με τον ιατρό σε περίπτωση λάθους ή απώλειας της συνταγής καθώς και οι σφραγίδες και η ανάγκη πιστοποίησης του γνησίου της υπογραφής που αντικαθίστανται από την μοναδική ψηφιακή υπογραφή του πιστοποιημένου θεράποντος ιατρού.

2.Προσαρμογή  της εφαρμογής από κύριο εργαλείο σε υπό-εργαλείο.

Δημιουργία φακέλου ασθενή ως κύριο εργαλείο και ενσωμάτωση της πλατφόρμας ως υποεργαλείο

Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη μια εφαρμογή που θα διατηρούσε “φάκελο ασθενούς” κατά τα διεθνή πρότυπα, με ενσωματωμένη την εφαρμογή συνταγογράφησης για τις συνταγές φαρμακευτικής αγωγής και παραπομπές για παρακλινικές εξετάσεις καθώς και προσθήκη από τα εξής ακόλουθα.

α) Γνωματεύσεις ειδικών κατά νόσο με ημερομηνία και έλεγχο της διάρκειας ισχύος τους με προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή.

β) Αποτελέσματα παρακλινικών εξετάσεων. Με αποτέλεσμα τη σαφή εικόνα της πορείας νόσου.

γ) Τυχόν νοσηλείες (Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ημερομηνία και αιτία εισόδου, αποτελέσματα παρακλινικών εξετάσεων και ημερομηνία και διάγνωση εξόδου). Αναγραφή προτεινόμενων οδηγιών στο ενημερωτικό σημείωμα εξόδου του ασθενούς από το Νοσοκομείο ώστε ο ιατρός της ΠΦΥ να μπορεί να επιτελέσει το έργο της παρακολούθησης στη συνέχεια και να αποφεύγονται οι επανεισαγωγές των ασθενών στα νοσοκομεία.

 1. Δυνατότητα προγραμματισμού follow-up παρακλινικών εξετάσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η  επανάληψη παρακλινικών εξετάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση της πορείας νόσου. (π.χ. ο ογκολόγος του πανεπιστημιακού ή δημόσιου νοσοκομείου ). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αναζήτηση από τον ασθενή ιατρού για την αναγραφή  των απαραίτητων εξετάσεων πριν την επόμενη επίσκεψη στον ειδικό. Προτείνεται η  δυνατότητα καταχώρησης εξετάσεων από συγκεκριμένες ειδικότητες και για συγκεκριμένες παθήσεις με μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης (π.χ. ορίζοντας 6μήνου).

 1. Δυνατότητα παράλληλης επισκόπησης του ιστορικού επισκέψεων και συνταγογράφησης του ασθενούς.

Σήμερα στο σύστημα δεν είναι δυνατός ο έλεγχος  του ιστορικού κατά την διάρκεια της “επίσκεψης” και πρέπει να εξέλθει ο ιατρός από την επίσκεψη για αναζήτηση πληροφοριών τελευταίας συνταγογράφησης ή παραπεμπτικογραφίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνει  όσες εργασίες δεν καταχώρησε που μεταφράζεται σε κόστος χρόνου. Προτείνεται η διασύνδεση του ιστορικού συνταγογράφησης η παραπεμπτικογραφίας στο φάκελο της επίσκεψης του ασθενούς.

 1. Δυνατότητα επανάληψης παλαιότερης συνταγής εργαστηριακών (όπως και με τη φαρμακευτική αγωγή) με ένα κλικ.

Η σημερινή λειτουργία “αντιγραφής” ενός παλαιότερου παραπεμπτικού συνταγής χωρίς τις εξετάσεις δεν εξυπηρετεί πλήρως τους σκοπούς της. Προτείνουμε την πλήρη επανάληψη ενός παραπεμπτικού με ένα κλικ με συνοδευτικό αυτόματο έλεγχο της ημερομηνίας του τελευταίου παραπεμπτικού που εκτελέσθηκε.

 1. Επανασχεδιασμός της λίστας των παρακλινικών εξετάσεων από περιφραστική παρουσίαση σε μονολεκτική ορολογία με τις εξετάσεις τοποθετημένες σε σειρά με κλινικά και όχι αλφαβητικά κριτήρια .

Σήμερα κατά τη σύνταξη ενός παραπεμπτικού παρακλινικών εξετάσεων οι εξετάσεις εντός της κάθε κατηγορίας παρουσιάζονται περιφραστικά (“Μέτρηση…”, “Προσδιορισμός…”, “Έλεγχος…”) και με αλφαβητική σειρά επί της πρώτης λέξης της φράσης αυτής με αποτέλεσμα οι επιθυμητές εξετάσεις να είναι δυσδιάκριτες μεταξύ τους και άμεσα συσχετιζόμενες εξετάσεις (όπως π.χ. SGOT/SGPT και γGT) να βρίσκονται συχνά 50+ σειρές μακριά με αποτέλεσμα τα πολλαπλά scroll-down – scroll-up, την σπατάλη χρόνου και την αυξημένη πιθανότητα παραλήψεων και λαθών.

Σε αντίθεση με τη χρήση μιας κοινά αποδεκτής και μονολεκτικής ορολογίας με τις εξετάσεις τοποθετημένες σε σειρά με κλινικά και όχι αλφαβητικά κριτήρια (βασικός μεταβολισμός – ηπατική λειτουργία – νεφρική λειτουργία – ηλεκτρολύτες – λιπιδαιμικό προφίλ – κ.ο.κ.).

Προτείνεται η χρήση σαφούς και όσο δυνατόν μονολεκτικής ορολογίας (π.χ. Ca++, Na+, LDH, TGL, Urea κτλ.) με searchable περιφραστική επεξήγηση και clustering αυτών με λογική κλινική συνέχεια. Επιπλέον αντικατάσταση των “αγαπημένων”  με την δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων του ενός custom menu που κάθε ιατρός θα μπορεί να ονομάσει και να προσαρμόσει στις ανάγκες του (π.χ. “τυπικός έλεγχος”, “λήψη sintrom – πήξη αίματος”, “επίπεδα φαρμάκων”, “πλήρης καρδιολογικός έλεγχος” κ.τ.λ.).

Επίσης  διευθέτηση του διαχωρισμού των παραπεμπτικών ανά κατηγορία με επιλογή έτοιμου μενού. Αποφυγή της διαδικασίας που υποχρεώνει τον ιατρό σε πολλαπλά βήματα ξεχωριστών παραπεμπτικών για τον έλεγχο π.χ. της Hba1c και του προστατικού αντιγόνου PSA.

 1. Επαναπροσδιορισμός του ονόματος των εξετάσεων με επιστημονική ορολογία και βάσει αλγορίθμου διάγνωσης και διαγνωστικού πρωτοκόλλου. Ενεργοποίηση κοφτών στη συνταγογράφηση όταν υπάρχει ρητή παραβίαση των επιστημονικών κανόνων
 2. Ενσωμάτωση των φαρμάκων που διατίθενται από το ΙΦΕΤ καθώς και των αναλώσιμων υλικών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Τα προαναφερθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα θα πρέπει να συνταγογραφηθούν μόνα τους ενώ για τα  αναλώσιμα υλικά που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει ο ιατρός να μπει σε άλλη εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ (όπως π.χ. ταινίες μέτρησης σακχάρου)

 1. Έλεγχος real time της ασφαλιστικής κάλυψης

Προτείνεται διασύνδεση με τη βάση δεδομένων των ταμείων και  αυτόματο έλεγχο της εγκυρότητας της ασφαλιστικής μερίδας του ασθενούς.

 1. Τροποποίηση και ανασχεδιασμός της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων ανά ειδικότητα.

Με δεδομένο την ανάγκη περιορισμού της αυθαίρετης υπερσυνταγογράφησης και της πολυφαρμακίας προτείνεται κατάρτιση λίστας και αυτόματου περιορισμού των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και  παρακλινικών εξετάσεων ανά ειδικότητα (π.χ. ο καρδιολόγος δεν μπορεί να συνταγογράφηση φάρμακα για την οστεοπόρωση παρά μόνο επαναλαμβάνοντας συνταγή από ιατρό ειδικότητας όπου εμπίπτει στο γνωστικό της αντικείμενο από εν ισχύ καταχωρημένη γνωμάτευση του τελευταίου). Κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει κατόπιν διαβούλευσης με τους ιατρούς και τις επιστημονικές τους εταιρείες (πχ  Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία έχει καταθέσει θεραπευτικούς και διαγνωστικού αλγόριθμους στο ΥΥΚΑ)

 1. Αναβάθμιση του μηχανισμού αναζήτησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Προτείνεται η προσθήκη λειτουργίας αυτόματης συμπλήρωσης (autocomplete) στο αναδυόμενο παράθυρο (pop-up window) αναζήτησης φαρμάκων που θα μειώνει χρόνο συνταγογράφησης.
 2. Οffline λειτουργία και δυνατότητα ετεροχρονισμένης καταχώρησης των εργασιών.

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που η σημερινή πλατφόρμα αντιμετωπίζει είναι η καθυστέρηση  (lag) της πλατφόρμας και συχνά η απώλεια λειτουργίας σε ώρες και ημέρες αιχμής με απίστευτη συνεπαγόμενη ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους και τους ιατρούς. Δυνατότητα δημιουργίας συνταγής και παραπεμπτικού και με τη επαναφορά της σύνδεσης, καταχώρηση  μιας εργασίας (συνταγή, παραπεμπτικό, αποτελέσματα, γνωμάτευση, νοσηλεία) με ταυτόχρονο  αυτοματοποιημένο έλεγχο (ασφαλιστικής μερίδας, ισχύος γνωμάτευσης, κτλ.) όταν το σύστημα βρίσκεται online.

 1. Αλλαγή χρόνου της αυτόματης αποσύνδεσης.

Με δεδομένη την αυτόματη αποσύνδεση μετά της πάροδο 10 λεπτών οδηγούμαστε στην απώλεια των μη καταχωρημένων έως τότε εργασιών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις μια εξέταση ασθενούς διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά. Προτείνεται η επέκταση του ανώτατου χρόνου αδράνειας στα 20 λεπτά μέχρι την εφαρμογή της πρότασης 12.

 1. Βελτίωση των πεδίων δοσολογίας των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Αρκετά συχνά η δοσολογία ενός φαρμάκου δεν μπορεί να περιγραφή από τα παρόντα πεδία. Η προαιρετική συμπλήρωση στα σχόλια, οδηγιών δοσολογίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική λύση για λόγους σαφήνειας, οικονομίας χρόνου, χρήσης της δοσολογίας ως πληροφορία από έτερο θεράποντα ιατρό κ.α. Προτείνεται η προσθήκη προαιρετικού ειδικού ημερολογίου (ημερήσιο – εβδομαδιαίο – μηνιαίο) σε pop-up window ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν δοσολογικές οδηγίες όταν αυτό απαιτείται.

 1. Εφαρμογή αλλαγών και upgrades του συστήματος χωρίς να επηρεάζονται οι χρήστες.

Οι σημαντικές αλλαγές στο σύστημα δε θα πρέπει να συνοδεύονται από τεράστια τεχνικά προβλήματα, downtime και απίστευτη ταλαιπωρία για τους ασθενείς και τους ιατρούς. Προτείνεται η εφαρμογή και δοκιμή οποιασδήποτε αλλαγής σε ώρες ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ καθώς και τον σωστό υπολογισμό και άρα κατάλληλη προετοιμασία στην αύξηση του φόρτου που αυτή τυχόν θα επιφέρει.

 1. Η εξοικονόμηση χρόνου, τόσο κατά την συνταγογράφηση και την εκτέλεση, όσο και για τον απολογισμό της συνταγογραφικής δραστηριότητας αλλά και το feedback της λήψης των φαρμάκων από τους ασθενείς.

Μετά την εισαγωγή των κωδικών πιστοποίησης (20-30 φορές την ημέρα, γιατί το σύστημα σε αποσυνδέει αυτόματα μετά αδράνεια 5-10 λεπτών) απαιτούνται καμιά 30ριά κλικ για το 1ο φάρμακο και καμιά 20ριά για κάθε επόμενο χωρίς να υπολογίζει κανείς την καθυστέρηση του συστήματος που συχνά είναι τραγική.

 1. Κλείδωμα του ΑΜΚΑ ώστε να μην ξαναγράφεται αγωγή που μπορεί να χορηγηθεί μόνο εφάπαξ
 2. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλων των φαρμακευτικών σκευασμάτων ( και των over the counter ) με αυτόματη συμμετοχή 100% χωρίς περιορισμό για εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία. Καθώς η εκτίναξη της φαρμακευτικής δαπάνης δεν αφορά μόνο το αποζημιωμένο φάρμακο (γίνονται εισαγωγές πολλών επίσης φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή αλλά δεν αποζημιώνονται).
 3. Έλεγχος ταυτοπρόσωπης παρουσίας του ασθενούς με ειδικό μυστικό αριθμό pin, πέρα από την αναγραφή του ΑΜΚΑ, το οποίο θα αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου και να διασφαλίζεται στο οικονομικό επίπεδο κάθε ιατρική πράξη ξεχωριστά. Υπάρχουν άφθονες καταγγελίες ασφαλισμένων για άγνοια όσον αφορά το ιστορικό συνταγογράφησης εξετάσεων ή φαρμακευτικών ουσιών.
 4. Δημιουργία ασπίδας προστασίας κατά της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και υπερσυνταγογράφησης. Εφαρμογή φίλτρων ελέγχου τριγωνικής συναλλαγής μεταξύ του παραγγέλλοντος, του εκτελούντος με αναλυτική καταγραφή της οικονομικής επιβάρυνσης στο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

Προτείνεται

 1. Μετά τη πιστοποίηση αναζήτηση ασθενή με πληκτρολόγηση τμήματος του ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμου (ελληνικά ή λατινικά) ή ακόμα και του τηλεφώνου από κεντρικό μενού. Σε νέο ασθενή αναζήτηση με ολόκληρο το ΑΜΚΑ.
 2. Πεδίο λόγου επίσκεψης με επιλογές
  • κλινική εξέταση απλή
  • κλινική εξέταση με συνταγογράφηση 1) παρακλινικών εξετάσεων ή 2) φαρμακευτικών σκευασμάτων
  • επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση 1) φαρμακευτικών σκευασμάτων ή 2) παρακλινικών εξετάσεων με αυτόματο μενού και κλικ.
  • εκτίμηση αποτελέσματος διαγνωστικής εξέτασης
  • διενέργεια παρακλινικής εξέτασης
  • πρόληψη
  • παρακολούθηση χρόνιας νόσου
  • παρακολούθηση μετά νοσηλεία
  • έκδοση πιστοποιητικού (υγείας, αναπηρίας, θανάτου κλπ)
  • έκδοση γνωμάτευσης
  • επανεξέταση
  • παρενέργεια φαρμακευτικής αγωγής
  • έκτακτη επίσκεψη
  • επείγουσα επίσκεψη
  • επίσκεψη κατ’ οίκον
 3. Πεδίο περιγραφής νόσου χειρόγραφη όχι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική όταν ο ιατρός θέλει κάποια ιδιαίτερη περιγραφή τόσο στη συνταγογράφηση φαρμάκων όσο και στην αναγραφή παραπεμπτικών.
 4. Αυτόματη καταχώρηση στα πεδία α) ποσότητας φαρμακευτικού σκευάσματος, β) συμμετοχής, γ) δόσης σκευάσματος, δ) συχνότητας λήψης και ε) ημερών βάση συνήθους χορήγησης φαρμάκων (πχ 1 κυτίο – 25% – 1χάπι – 2φορές – 10ημέρες) και δυνατότητα τροποποίησης αυτών , από τον ιατρό, σε αριθμό άλλο από το συνήθη
 5. Επανάληψη παλαιότερης συνταγής (στοιχεία ασθενή, διάγνωση, θεραπεία, βήμα πρωτοκόλλου).
 6. Επανάληψη παλαιότερου παραπεμπτικού με δυνατότητα εισόδου νέων εξετάσεων και αυτόματη αντιστοίχιση της επιλογής ( Διάγνωση ή παρακολούθηση ) με ένα κλικ.
 7. Βήμα Θεραπευτικού πρωτοκόλλου (Θ.Π.) ανοικτό ( χωρίς χρονικό περιθώριο λήξης) μετά τη πρώτη εφαρμογή του, συνεχώς. Είναι πολλές φορές που μετά τη λήξη ενός Θ.Π αναγράφουμε ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο χωρίς καμιά απολύτως αλλαγή σε αγωγή. Αλλαγή του πρωτοκόλλου μόνο σε περίπτωση αλλαγών αγωγής. Τα πρωτόκολλα σε περίπτωση εξειδικευμένης αγωγής ή ειδικής νόσου ( πχ καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, συγγενείς καρδιοπάθειες, αμέσως μετά από ΟΕΜ, μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση, χορήγηση ενέσιμης αγωγής για οστεοπόρωση κτλ.)να μην είναι ανοικτά αλλά να επανεγκρίνονται από τον ειδικό ιατρό. Ο ειδικός ιατρός θα υποχρεούται να αναγράφει στο σύστημα ότι ο ασθενής θα πρέπει να επανεξετασθεί εντός 3 ή 6μήνου ( βάση πρωτοκόλλων επιστημονικών εταιρειών.
 8. Αυτόματη συσχέτιση θεραπειών-ICD10
 9. Μενού διαγνώσεων/ θεραπειών/ εξετάσεων με χρήση λιστών προσφάτων και συχνά χρησιμοποιούμενων τιμών για επαναχρησιμοποίηση τους.
 10. Συνολική οργάνωση καρτέλας ασθενή με συγκεντρωμένες τις επισκέψεις/ θεραπείες/παραπεμπτικά/ εξετάσεις και ημερομηνία αναγραφής κ εκτέλεσης αυτών ώστε με μια ματιά να υπάρχει πλήρης εικόνα του ιστορικού.
 11. Δυνατότητα εργασίας σε 2 και πλέον συνταγές/παραπεμπτικά ταυτόχρονα
 12. Σε σοβαρή επιπλοκή από τη λήψη φαρμάκου, δυνατότητα παρέμβασης του ιατρού για αντικατάσταση ή διακοπή του σε 3μηνες συνταγές, με προϋπόθεση τη διαδικτυακή συμπλήρωση της κίτρινης κάρτας του ΕΟΦ.
 13. Ενσωμάτωση της κίτρινης κάρτας του ΕΟΦ στην ΗΣ.
 14. Εμφάνιση σε χρονολογική σειρά εκτέλεσης σε 3μηνη ή 6μηνη συνταγή.
 15. Εμφάνιση στο ιστορικό του ασθενή η συχνότητα επισκέψεών του, μέσα στο μήνα, σε ιατρό της ίδιας ειδικότητας. Έτσι αποφεύγεται η ακύρωση επίσκεψης μέσω ΕΟΠΥΥ όταν αυτή αφορά τη 3η μέσα στο μήνα σε ίδια ειδικότητα ιατρού
 16. Μέριμνα για δυνατότητα καταχώρισης επίσκεψης μέσω ΕΟΠΥΥ προ της παρέλευσης 24ωρου σε ειδικές περιπτώσεις. Πχ όριο τα μεσάνυχτα ή κάποια άλλη πρώτη πρωινή ώρα.

Αν ο ασθενής έρθει και την επόμενη μέρα, για να καταχωρηθεί επίσκεψη σε συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να έχουν περάσει 24 ώρες από τη προηγούμενη επίσκεψη. Αυτό πολλές φορές δεν είναι εφικτό γιατί ο ασθενής μπορεί τη μία μέρα να έρθει βράδυ και την επόμενη πρωί ή να έρθει μέσα σε λιγότερο από 24ώρες διότι κάτι συνέβη ή για παρακολούθηση. Αναγραφή της ειδικότητας του ιατρού, που έχει επισκεφθεί ο ασθενής στο παρελθόν, στο ιστορικό του.

 1. Ηλεκτρονική σύνδεση της συνταγογράφησης με την παρακολούθηση της διακίνησης των φαρμάκων μεταξύ εταιρείας, φαρμακαποθήκης και φαρμακείο ώστε να επιβληθεί ηλεκτρονικά το «κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή»
 2. Ηλεκτρονική καταγραφή (με ή χωρίς παραπομπή) ανάμεσα στις διαφορετικές ειδικότητες για λόγους παρακολούθησης της πορείας του ασφαλισμένου μέσα στο σύστημα υγείας, χωρίς αποκλεισμούς σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και διασφάλιση της ελεύθερης επιλογής του ασθενούς.
 3. Ισότιμη ημερομηνία λήξης των παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ για δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ενιαίοι κανόνες (συμμετοχή ασθενούς, χρεώσεις κλπ.). Σε περίπτωση μη εφαρμογής της άυλης παραπεμπτικογραφίας.
 4. Δημιουργία ειδικού πεδίου (check box) δίπλα από κάθε σκεύασμα φαρμάκου που θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής εμπορικής ονομασίας, ΜΟΝΟ για το συγκεκριμένο σκεύασμα και όχι όλης της συνταγής, ώστε να αποφεύγεται η έκδοση ξεχωριστής συνταγής (με χρέωση 1 ευρώ στον ασφαλισμένο) που αυξάνει τη γραφειοκρατία για τον θεράποντα ιατρό.

Εισήγηση : επιτροπή συνταγογράφησης

Γαλάνης Σπύρος

Δάβος Κώστας

Παπαδοπούλου Βασιλική

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος             Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου Δημήτρης Οικονόμου