Γενικά

“Οριζόντια κουρέματα ΕΟΠΥΥ”: ιστορίες καθημερινής τρέλας

Ιουνίου 17, 2016 • By

Καρδιολόγος από τη Νίκαια βρέθηκε με 7 παραπεμπτικά !! στα 10 του υποχρεωτικού ελέγχου με έλλειψη υπογραφών, με περικοπή 875 !!!! στα 1250 ευρώ της υποβολής, ποσοστό 70%. Στα 125 παραπεμπτικά της υποβολής του, βρέθηκαν τυχαίως !! κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο και τα 7 παραστατικά που δεν είχαν υπογραφές !!

Πυρηνικός Ιατρός από Λάρισα εκτέλεσε στις 08/01/2016, παραπεμπτικό που εκδόθηκε στις 29/012/2015 με ημερομηνία λήξης 27/01/2016 αξίας 47,12 ευρώ. Κατά τον έλεγχο της ασφαλιστικής ενημερότητας που έληγε στις 31/12/2015, προέκυψε ότι έγινε αποδεκτό το παραπεμπτικό κατά την καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (e-dapy).  Ο Οργανισμός, μη αναγνωρίζοντας τη δική του αδυναμία, καταλόγισε κούρεμα 363,33 ευρώ (προσαύξηση κατά 771%) !!

Μικροβιολόγος από Λάρισα εκτέλεσε παραπεμπτικό αξίας 11 ευρώ στο e-dapy με ένδειξη ελέγχου ασφαλιστικής ενημερότητας αφού προηγήθηκε ενδελεχής έλεγχος στο βιβλιάριο της ασθενούς που έδειχνε ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι το τέλος του 2017. Δέχτηκε κούρεμα 283 ευρώ με την προφορική αιτιολογία ότι το βιβλιάριο κάλυπτε την ασθενή σε είδος και όχι σε υπηρεσίες !!! ???

Διαγνωστικό κέντρο σε Λάρισα που διενήργησε μαγνητική τομογραφία σε κλειστοφοβικό ασθενή αξίας 125,46 ευρώ κουρεύτηκε ποσό 1571 ευρώ !!!, διότι ο αναστατωμένος ασθενής ξέχασε να υπογράψει το παραπεμπτικό.

Πνευμονολόγος στην Πάτρα εκτέλεσε παραπεμπτικό ιατρικής πράξης σε ασθενή, αξίας 42 ευρώ κουρεύτηκε 109 ευρώ (αύξηση 259%) για αμέλεια υπογραφής του παραπεμπτικού από τον ασθενή.

Παρακαλούμε τη διοίκηση του Οργανισμού να πατάξει την πραγματική παραβατικότητα των εναρμονισμένων πρακτικών και των “ορατών” υπερχρεώσεων στο ΑΜΚΑ των ασθενών και να απεμπολήσει ισοπεδωτικά οριζόντια μέτρα ελέγχου που επιμερίζουν στους τίμιους παρόχους, ανελέητο και άδικο “κούρεμα” για διοικητική αμέλεια ή παράλειψη. 

Η Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου     Χρήστος Παπασιδέρης