Γενικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΩΝ

Ιουνίου 6, 2016 • By

enieoppyΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει ότι η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε κάθε περίπτωση παράβασης μετά από ενδελεχή έλεγχο, δύναται να επιβάλει πρόστιμο στους παραβάτες μέσω της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, να προβεί σε άρση της συνταγογράφησης, να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση, να ενημερώσει τους Ιατρικούς Συλλόγους για άσκηση πειθαρχικών ποινών, κλπ. Αυτό οφείλει να πράξει και όχι να επιδίδεται σε φιέστα περιπτωσιολογίας και κατασυκοφάντησης του ιατρικού κόσμου.

Παραθέτουμε στοιχεία που καταδεικνύουν την πραγματικότητα όσον αφορά τα αποτελέσματα ελέγχου:

  • Το 2013, οι ιατροί πλήρωσαν με ιδιωτικούς πόρους και έλαβαν πορίσματα ελέγχου από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, με μεσοσταθμική εξαίρεση δαπανών της τάξεως του 0,5-1%, μικρό ποσοστό στο σύνολο των εξυπηρετούμενων ασφαλισμένων.

  • Στις 08/09/2015, ο τέως Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ εξέδωσε μία ανακοίνωση για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, καθιστώντας σαφές ότι ο αριθμός των ιατρών στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή μέχρι 3 μήνες για συνταγογράφηση φαρμάκων είναι πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο των ιατρών που συνταγογραφούν για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. 

           EΓΓΡΑΦΟ-ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡ-ΑΡ-ΠΡΩΤ-33655-8_9_2015

  • Τέλος, η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ ενημερώθηκε επίσημα και δημόσια από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, ότι η εξαιρούμενη δαπάνη για το μήνα Ιανουάριο του 2016 είναι 11.200 ευρώ σε σύνολο 6 εκατ ευρώ περίπου, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 0,15% των δεδουλευμένων επισκέψεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος               Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Χρήστος Παπασιδέρης