Γενικά

ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Η νομική απάντηση για την επίσχεση παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ

Ιουνίου 2, 2016 • By

cropped-enieoppy.jpg

Ο  νομικός σύμβουλος της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ απαντά στα θέματα που τέθηκαν για τη νομική υπόσταση της επίσχεσης παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ και για τα επίμαχα σημεία των ανακοινώσεων ΕΟΠΥΥ και ΠΙΣ:

Πάτρα, 02/06/2016

Δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού προσωπικού ασφαλείας, αυτό προβλέπεται μόνο σε απεργίες υπαλλήλων.

Οι συμβεβλημμένοι ιατροί δεν είναι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ και εξ αυτού δεν νοείται απεργία τους. Ο όρος επίσχεση «εργασίας» επικράτησε στα ΜΜΕ επί τη βάσει και άλλων όμοιων κατά καιρούς κινητοποιήσεων άλλων επαγγελματικών ομάδων, αλλά στην περίπτωσή μας δεν κυριολεκτεί, στο εξώδικο που στείλαμε ως ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ στον ΕΟΠΥΥ και τον Υπουργό Υγείας ως εποπτεύοντα, δηλώνουμε ότι τα μέλη μας θα απέχουν από την διενέργεια ιατρικών πράξεων και εξετάσεων στους ασφαλισμένους με κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ και θα αξιώνουν την καταβολή της πλήρους αμοιβής τους από τους ασφαλισμένους, αρχής γενομένης από 1ης Ιουνίου 2016 και μέχρι την καταβολή από τον ΕΟΠΥΥ των αμοιβών, που αφορούν τουλάχιστον τον μήνα Ιανουάριο 2016.

Η «παρεξήγηση» αυτή τροφοδότησε μάλλον και την δημοσιοποιηθείσα θέση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ Τάκη Γεωργακόπουλου, ότι δεν έχει νομική βάση η επίσχεση «εργασίας», θέση η οποία όμως ελέγχεται ως εκτός θέματος.

Στα πλαίσια εξυπηρέτησης του σκοπού της (προάσπιση επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της) η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ μπορεί να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια και σύσταση στα μέλη της. Εκ του νόμου η αναστολή παροχής υπηρεσιών μέχρι την καταβολή ληξιπρόθεσμων αμοιβών δεν υπόκειται σε ειδικό τύπο ή διαδικασία, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και προφορικά και φυσικά δεν μπορούν να τεθούν προϋποθέσεις μονομερώς από τον ΕΟΠΥΥ αν δεν προβλέπεται στην σύμβαση ή τον νόμο.

Εν προκειμένω η κινητοποίηση έχει δηλωθεί αρμοδίως και εγγράφως δια της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ ως εκπροσωπούσα τα μέλη της και καμία διαμαρτυρία περί αυτού δεν έχει λάβει από τον ΕΟΠΥΥ και τον Υπουργό Υγείας.

Το δε από 31.5.2016 δελτίο τύπου του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ αφ’ενός αποτελεί ομολογία γνώσης της κινητοποίησης αφ’ετέρου προσπαθεί να θέσει μονομερώς περιορισμούς χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα, συνεπώς στερείται εννόμων συνεπειών.

Ζήτημα ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης δεν τίθεται, διότι ποινικό αδίκημα είναι μόνο η έκθεση, που δεν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις της, ενώ ως προς το πειθαρχικό, με την κινητοποίηση αυτή ο ιατρός αναστέλλει την υποχρέωσή του παροχής υπηρεσιών στο ασφαλισμένο με αντάλλαγμα μόνο την συμμετοχή του τελευταίου, βάσει δικαιώματος που έχει εκ του νόμου για καθυστέρηση ληξιπρόθεσμων αμοιβών του.

Ουδόλως αρνείται ο ιατρός την παροχή υπηρεσιών έναντι πλήρους αμοιβής. Η δε λήψη της συμφωνημένης ή νόμιμης αμοιβής είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα και τον νόμο (Αστικός Κώδικας, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, νομοθεσία ΕΟΠΥΥ).

Πέραν αυτών την αρμοδιότητα άσκησης και εκδίκασης πειθαρχικής δίωξης κατά ιατρού έχει το ΔΣ και το Πειθαρχικό Συμβούλιο αντίστοιχα εκάστου Ιατρικού Συλλόγου και όχι ο ΠΙΣ. Το ΑΠΣΙ εκδικάζει μόνο εφέσεις κατά ΠΣ των ΙΣ.

Τέλος η αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού υπάγεται στην ανέλεγκτη ιατρική κρίση του ιατρού.

Παπουτσάκης Αχιλλέας
Δικηγόρος