Γενικά

Επείγουσα ενημέρωση για τις περικοπές του τελικού ελέγχου από τον ΕΟΠΥΥ

Ιουνίου 2, 2016 • By

enieoppyΑγαπητοί συνάδελφοι,

επανερχόμαστε στο θέμα της διαδικασίας ελέγχου των δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ και της κλήσης για κατάθεση πιστωτικού τιμολογίου με το ύψος του ποσού που υπέστη περικοπή από την τελική εκκαθάριση.

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΚΥΑ_ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ_ΕΟΠΥΥ ) που εκδόθηκε σήμερα, υπάρχει προθεσμία 3 ημερών να κατατεθεί αίτημα επανεξέτασης της περικοπής, με αναστολή της διαδικασίας πληρωμής μέχρι να τελεσιδικήσει η ένσταση.

Συστήνεται στους συναδέλφους να ζητούν γραπτή αιτιολόγηση της περικοπής, έκδοση πιστωτικού τιμολογίου με “πάσα επιφύλαξη παντός δικαιώματος για την μη αποδοχή του αποτελέσματος του ελέγχου”, βάσει της εξώδικης διαμαρτυρίας που έχει καταθέσει η  ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ με αποδέκτες το ΥΥΚΑ και τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ 05 2016

Κατά δήλωση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, θα επιτρέπεται η διόρθωση των διοικητικών παραλείψεων (σφραγίδα, υπογραφή) για τις δαπάνες που αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Η κατάθεση αιτήματος επανεξέτασης της περικοπής εντός τριών ημερών, αναστέλλει την πληρωμή προσωρινά, με την πληροφόρηση ότι ο ΕΟΠΥΥ θα ενταλματοποιεί πληρωμές των εκκαθαρισμένων οφειλών ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ προτίθεται να ασκήσει κάθε νομική ενέργεια για την άρση των οποιαδήποτε αδικιών κατά των μελών της. 

Η Πρόεδρος              Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου  Χρήστος Παπασιδέρης