Ιατρικοί Σύλλογοι

Claw back και Rebate φορολογικού έτους 2015

Απριλίου 17, 2016 • By

Χρόνος φορολόγησης και φορολογική μεταχείριση των claw back και rebate φορολογικού έτους 2015 φορέα Π.Φ.Υ. που έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι τελικά δόθηκε η επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών όσων αφορά την φορολογική αντιμετώπιση των ποσών clawback καιrebate φορολογικού έτους 2015, με την οποία αποσαφηνίζεται πλέον ότι τα συγκεκριμένα ποσά εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που αφορούν, δηλαδή από το έτος 2015.

Σας επισυνάπτουμε την σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.