Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Δεκεμβρίου 21, 2015 • By

enieoppy1Α Οικονομικών, Λογιστικών,Νομικών και Διοικητικών θεμάτων ΕΟΠΥΥ: Χατζούδης Σταύρος (πρόεδρος), Αργυρίου Αργύριος, Τσαμαδός Νικόλαος, Δάβος Κωνσταντίνος,Παπασιδέρης Χρήστος

Β Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) : Κωνσταντινίδης Ιωάννης (πρόεδρος), Γαλάνης Σπυρίδων, Αργυράκης Κωνσταντίνος,
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Κοσκοσάς Αρχιμήδης,Κολλάρος Θεόδωρος

Γ Επικοινωνίας:Συντονιστής Ομάδων Τσαμαδός Νικόλαος
Ι) Μακεδονία
Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Κοσκοσάς Αρχιμήδης,
Γκανάς Ευάγγελος, Βασιλακάκης Ιωάννης

ΙΙ) Ήπειρος Καψάλας Βασίλειος

ΙΙΙ) Πελοπόννησος Κολλάρος Θεόδωρος

ΙV) Κεντρική Ελλάδα
Κακαράντζα Γεωργία

V) Κρήτη – Νησιά Αιγαίου
Τσέρκης Ηλίας

VΙ) Αττική
Χατζούδης Σταύρος, Τράκα Ανδρομάχη,Χατζής Δημήτριος

Δ Κανονισμού Παροχών Υγείας: Γκανάς Ευάγγελος (πρόεδρος)
Μανάκου Άννα, Πολίτης Σπυρίδων, Κακαράντζα Γεωργία
Κουλούρης Σπυρίδων, Βασιλακάκης Ιωάννης,
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

Ε Συνταγογράφησης: Γαλάνης Σπυρίδων (πρόεδρος)
Χατζής Δημήτριος, Πολυζόπουλος Εμμανουήλ, Κούτρας Μιχαήλ

ΣΤ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης: Κοσκοσάς Αρχιμήδης (πρόεδρος)
Πολυζόπουλος Εμμανουήλ, Γκανάς Ευάγγελος, Μαστοράκου Άννα

Ζ Διαχείρισης Facebook ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ: Αργυράκης Κωνσταντίνος, Πολυζόπουλος Εμμανουήλ, Γκανάς Ευάγγελος, Τσαμαδός Νικόλαος
YouΤube Κωνσταντινίδης Ιωάννης

Η Ασφαλιστικών Θεμάτων και Τ.Σ.Α.Υ.: Αργυράκης Κωνσταντίνος (πρόεδρος), Τσαμαδός Νικόλαος, Χατζούδης Σταύρος