Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ

Ενημέρωση για συνάντηση της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ με τη νέα διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

Δεκεμβρίου 21, 2015 • By

enieoppy1

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ Μπερσίμη και τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Γεωργακόπουλο στις 18/12/2015 παρουσία διοικητικών στελεχών και συνεργατών του Οργανισμού.

Τέθηκαν επί τάπητος όλα τα θέματα που απασχολούν τους συμβεβλημένους ιατρούς, με πρωταρχικό τη μεγάλη στάση πληρωμών του Οργανισμού, που έχει ως αποτέλεσμα την αφόρητη οικονομική δυσπραγία τους.

Κατατέθηκε οικονομική ανάλυση που αναδεικνύει ότι ο συνδυασμός στάσης πληρωμών του Οργανισμού και του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος εξανεμίζει το όποιο ελάχιστο κέρδος από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ για το τρέχον έτος. Επίσης υποβλήθηκαν οι προτάσεις της Ένωσης για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα αιτήματα στη διοίκηση του Οργανισμού που έτυχαν θετικής αποδοχής:

 • Ενεργός συμμετοχή της Ένωσης με παράσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ώστε να ενημερώνεται η διοίκηση για τις θέσεις των ιατρών και να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διάρκεια των διοικητικών αποφάσεων.
 • Διαδραστική συνεργασία της Ένωσης με τον Οργανισμό, ώστε να καταγράφονται όλες οι παραγόμενες δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού και της συνταγογράφησης.

ΕΟΠΥΥ 18.12.15ΕΟΠΥΥ-Ι 18.12.15

 

 

 

 
Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα φλέγοντα ζητήματα έχουν ως εξής :

 1. Το ΦΕΚ για την παράταση των συμβάσεων θα κατατεθεί ή εντός του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Μετά από πίεση της Ένωσης προς τον ΕΟΠΥΥ και προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ Πολάκη, αποσπάστηκε η δέσμευση ότι μέχρι την Τετάρτη 23.12.15 θα εκδοθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την παράταση της σύμβασης τουλάχιστον μέχρι 31/03/2016. Τέθηκε πρόταση για παράταση της σύμβασης μέχρι 30/06/2016 ώστε να προηγηθεί διαβούλευση με τις νέες συμβάσεις. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού δεσμεύτηκε να καλέσει σε διάλογο την Ένωση για το πλαίσιο των νέων συμβάσεων προς τα τέλη Ιανουαρίου του 2016, με προκαθορισμένο ραντεβού. Ζητήθηκε η σύναψη τριετούς σύμβασης με τον Οργανισμό με ισοβαρείς όρους, όπου οι ιατροί θα έχουν δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις, με σαφές πλαίσιο λειτουργίας και χρονοδιάγραμμα πληρωμών, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις αναδρομικά. Ζητήθηκε άνοιγμα συμβάσεων σε νέους ιατρούς ώστε να καλύπτονται οι αναγκαίες 40 εκατ επισκέψεις των ασφαλισμένων, ετησίως.
 2. Στο επιτακτικό αίτημα της ΕΝΙ για άμεση αποπληρωμή, απαντήθηκε από τον κ Μπαρούς, Διευθυντή Οικονομικού του ΕΌΠΥΥ, ότι έχει έτοιμα τα εντάλματα πληρωμών για επισκέψεις 2 μηνών ( Ιούλιος και Αύγουστος 2015 ), μόλις εκδοθεί το ΦΕΚ της παράτασης, με οριστικοποίηση και αποπληρωμή σε 15 εργάσιμες ημέρες. Στο αίτημα της ΕΝΙ για αποπληρωμή και τρίτου μήνα, δε δόθηκε σαφής απάντηση για το εάν μπορεί να επιτευχθεί. Η αποπληρωμή των πράξεων / εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί κανονικά με μία μικρή καθυστέρηση λόγω της αλλαγής της Διοίκησης του Οργανισμού.
 3. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πρώην ταμείων, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση και οικονομική ενίσχυση, η οποία εκτιμάται στα 250 εκατ. Από πλευράς Οργανισμού είναι έτοιμες όλες οι διαδικασίες, καθώς οι δαπάνες έχουν εκκαθαριστεί. Η συνέχεια θα δοθεί αφού εξασφαλιστούν τα χρήματα από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της χώρας.
 4. Για το άδικο φορολογικό καθεστώς που ισχύει, το θέμα παραπέμφθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Η Ένωση επανήλθε εστιάζοντας στο γεγονός ότι ασφυξία προκαλεί η μεγάλη στάση πληρωμών του Οργανισμού σε συνδυασμό με την απαγόρευση μεταφοράς ανείσπρακτων ποσών στο επόμενο έτος. Η θέση του ΕΟΠΥΥ είναι ότι απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών με έκδοση σχετικής ρύθμισης.
 5. Ισχύει, δια νόμου, από 01/012015 η υποχρέωση έκδοσης όλων των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) στο 100% της δαπάνης, με κίνδυνο να απορριφθεί η αποπληρωμή των δεδουλευμένων οφειλών εάν δεν εκδοθούν τα τιμολόγια για το 100% όλων των μηνών μέχρι 31/12/2015, εκτός του μηνός Δεκεμβρίου, που θα υποβληθεί στο επόμενο έτος. Για τα σημειώματα rebate clawback, η φορολογική αρχή αποδέχεται ότι η επίσημη ανακοίνωση, από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , των ποσών clawback και rebate μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που αφορούν, χωρίς την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Επομένως, η έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων για όλα τα έτη μπορεί να γίνει προαιρετικά, μετά την οριστικοποίηση των ποσών clawback και rebate και μετά από σχετικές ανακοινώσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 6. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού, δηλ το 10% των επισκέψεων και των πράξεων που εκκρεμούν από το 2012, έχουν ήδη δοθεί εντολές στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για άμεση εκκαθάριση, η οποία χρονολογικά θα οδηγήσει στην απόδοση (επισκέψεις) ή στον καταλογισμό ( πράξεις / εξετάσεις ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ στις 20/12/2015 αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

 • Αναγγελία αδυναμίας εξυπηρέτησης ασφαλισμένων / επίσχεση εργασίας από 01/01/2016 σε περίπτωση μη έκδοσης του ΦΕΚ της παράτασης των συμβάσεων εντός του τρέχοντος έτους, αίτημα της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ από τον Αύγουστο του Απλή παράταση με απόφαση ΔΣ του Οργανισμού δεν είναι αποδεκτή, ηθικά και νομικά.
 • Σε περίπτωσης έκδοσης ΦΕΚ, άμεση πληρωμή δύο τουλάχιστον μηνών ( 7ος και 8ος 2015 ) μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου και των δύο επόμενων μηνών (9ος και 10ος 2015) στην επόμενη οριστικοποίηση, με αποκατάσταση της ροής πληρωμών των δεδουλευμένων. Σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερθέντων, θα αποφασιστεί επίσχεση εργασίας με τον Οργανισμό.
 • Ομαδική κατάθεση ατομικών αγωγών κατά του ΕΟΠΥΥ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και του υπολειπόμενου 10% των επισκέψεων / πράξεων / εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ που εκκρεμούν από το Θα προηγηθεί εξώδικη διαμαρτυρία της Ένωσης που θα κατατεθεί εν ονόματι των μελών που έχουν καταθέσει σχετική εξουσιοδότηση. Θα επανέλθουμε με αναλυτική προσφορά δικηγορικού γραφείου σχετικά με το κόστος και τη διαδικασία, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Φεβρουαρίου του 2016.
 • Κάλεσμα εγγραφής σε όλους τους συμβεβλημένους συναδέλφους στην ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, ώστε να προσέλθει η Ένωση στη διαπραγμάτευση για την ΠΦΥ με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή, αριθμητικά. Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια συνδρομή για το έτος 2016 είναι μόνο 20 ευρώ. Καθώς μαίνεται μεγάλος πόλεμος συμφερόντων για την επικράτηση στην ΠΦΥ της χώρας και θα δοθεί μάχη επιβίωσης του ατομικού ιατρείου, καλείστε όλοι να δώσετε το παρόν.

Τέλος, με έκπληξη και αγανάκτηση, παρακολουθούμε τη διαπλοκή που έχει αναπτυχθεί μεταξύ εγχώριων επιχειρηματικών συμφερόντων του χώρου της υγείας και προβεβλημένου στελέχους των θεσμών, που προσπαθούν από κοινού, με υποχθόνιο οργανωμένο σχέδιο να εξαθλιώσουν τον ιδιωτικό διαγνωστικό τομέα της χώρας και να εξολοθρεύσουν τη λειτουργία του ατομικού ιατρείου, με εκβιαστικές μεθόδους που ενέχονται στη διαπραγμάτευση της χώρας.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να εξαρθρώσουν άμεσα τις μονοπωλιακές τακτικές, να ενισχύσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να αποτρέψουν τον αφανισμό των ατομικών ιατρείων, να προστατεύσουν την επιστημονικότητα και να διαφυλάξουν την ποιότητα υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος       Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου  Χρήστος Παπασιδέρης