Γενικά, Δελτία Τύπου

ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Δεκεμβρίου 4, 2015 • By

 

 enieoppy1  

 

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Προς το Υπουργείο Υγείας : ημερίδα διαβούλευσης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

 

Μετά από συλλογή παρατηρήσεων από τα μέλη μας (που είναι και οι χρήστες του προγράμματος), σας καταθέτουμε τις προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης του υφιστάμενου προγράμματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης:

 

 • Καθολική καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας ασφαλισμένου, για σύνδεση με τον ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας,που θα συμπεριλαμβάνει το ιστορικό του και την ιατρική του κίνηση (φάρμακα, εργαστηριακά αποτελέσματα, παραπεμπτικά, επισκέψεις, νοσηλείες).

 

 • Ηλεκτρονική κάρτα υγείας ασθενούς με χρήση ειδικού μυστικού αριθμού (pin) μοναδικό για κάθε συναλλαγή για αποφυγή έκδοσης πλασματικών παραπεμπτικών με το ΑΜΚΑ του ασθενούς.

 

 • Διασύνδεση της Η/Σ με ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας του ασφαλισμένου, με έτοιμο φιλικό μενού βασικών επιλογών, ο οποίος πρέπει να δημιουργηθεί με διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

 • Σταδιακή καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής, με ταυτόχρονη κατάργηση της εκτύπωσης και σφράγισης της συνταγής στο ιατρείο. Η Ηλεκτρονική Συνταγή να φυλάσσεται στους servers, απ’ όπου θα ανακτάται στο φαρμακείο ή στην εργαστηριακή μονάδα.

 

 • Εφαρμογή συνταγογραφικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων αναγνωρισμένα ΜΟΝΟ από Ευρωπαϊκές Ιατρικές Εταιρείες και εγκεκριμένα από τις αντίστοιχες Ελληνικές. Επέκταση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, με προτεραιότητα στις συχνότερες χρόνιες νοσολογικές οντότητες.

 

 • Θέσπιση on linereal time– προκλινικού ελέγχου από τον ΕΟΠΥΥ: Πρωταρχικός στόχος είναι η άμεση υλοποίηση λογισμικού προκλινικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο για συντεταγμένη πάταξη της κατευθυνόμενης προκλητής ζήτησης και των τριγωνικών συναλλαγών με καταγραφή και ενδελεχή έλεγχο του κόστους χρέωσης στο ΑΜΚΑ του ασθενούς σε κάθε παραπομπή. Ο απώτερος σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του δευτερογενούς ελέγχου.

 

 • Όχι στην αναδρομική εφαρμογή ελέγχων χωρίς σαφής οριοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας με εξειδικευμένους κανόνες (κανόνες συνταγογράφησης ανά ειδικότητα, κριτήρια υπερσυνταγογράφησης, καθορισμός συμμετοχής ασφαλισμένου, πλαίσιο αποζημίωσης από τον Οργανισμό, κλπ) που θα έχει γνωστοποιηθεί στους παρόχους, με διαμεσολάβηση εύλογου χρονικού διαστήματος προσαρμογής.

 

 • Η υποχρεωτική ποσόστωση των γενοσήμων είναι επιστημονικά και ηθικά απαράδεκτη, περιορίζει και κατακερματίζει την ιατρική πράξη, με πολλά προβλήματα στην κατηγοριοποίηση on-off patent, γενοσήμων και αυξάνει σε πολλές περιπτώσεις το κόστος της θεραπείας. Δεν αναγράφεται η συνολική απόκλιση των γενοσήμων κατά την καθημερινή συνταγογράφηση των ιατρών, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει ο θεράπων ιατρός το ποσοστό απόκλισής του. Η δυνητική επιβολή χρηματικών προστίμων στους ιατρούς που συνταγογραφούν με δραστική ουσία είναι καταδικαστέα διότι η επιλογή του σκευάσματος πραγματοποιείται από τον φαρμακοποιό και τον ασθενή.
 • Οι σημαντικές ανανεώσεις (updates) του συστήματος να τίθενται υπό διαβούλευση, να ανακοινώνονται προκαταβολικά και να εφαρμόζονται προς τα μέσα-τέλη του μήνα ώστε να αποφευχθεί ο πανικός στο σύστημα συνταγογράφησης κατά τις πρώτες νευραλγικές ημέρες εκάστου μηνός.

 

 • Κατάργηση του περιορισμού 3 φαρμάκων ανά συνταγή.
 • Δυνατότητα αντιγραφής ή/και επεξεργασίας προηγούμενης συνταγογράφησης σε χρόνια θεραπεία.

 

 • Δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενο βήμα κατά τη δημιουργία πρωτοκόλλου.

 

 • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εντελλομένων εξετάσεων. Στην επίσημη κατηγοριοποίηση του ΕΟΠΥΥ: Ιατρικές πράξεις ανά ειδικότητα να γίνει διαχωρισμός κωδικών θεραπευτικών πράξεων από τους κωδικούς των διαγνωστικών εξετάσεων και μεταφορά τους σε ειδική κατηγορία.

 

 • Διεύρυνση του χρόνου παραμονής στη σύνδεση με την εφαρμογή

 

 • Να γίνεται καλύτερη διαχείρηση των server (ή να αυξηθούν σε αριθμό) ώστε ο αναμενόμενος φόρτος συναταγογράφισης στην αρχή κάθε μήνα να μην οδηγεί σε συνεχή κατάρρευση του συστήματος.
 • Άμεση διασύνδεση της εφαρμογής Η/Σ με τo eΔΑΠΥ για τους συμβεβλημένους ώστε να γίνεται η καταγραφή της επίσκεψης σε real time.

 

 • Σύνδεση της συνταγογράφησης με medical libraries ώστε να αποφεύγεται η πιθανή αλληλεπίδραση φαρμακευτικής αγωγής

 

 • Απλούστευση του μενού των επιλογών ώστε να συντομευθεί η διαδικτυακή διαδρομή συνταγογράφησης

 

 • Επιλεκτικό κλείδωμα των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και αλλαγή τους μετά από 5-6 μήνες όπου συνήθως πραγματοποιείται η εργαστηριακή επανεκτίμηση.

 

 • Αντιστοίχιση ICD10 διαγνώσεων με προτεινόμενες εργαστηριακές εξετάσεις

 

 • Αναγραφή ειδικότητας ιατρού στα στοιχεία έκδοσης συνταγής –παραπεμπτικού.

 

Εκ της επιτροπής συνταγογράφησης της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Πρόεδρος : Γαλάνης Σπύρος, Μέλη: Χατζής Δημήτριος, Πολυζόπουλος Εμμανουήλ, Κούτρας Μιχάλης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος              Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Χρήστος Παπασιδέρης