Γενικά

ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση σχετικά με τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες

Ιουνίου 17, 2014 • By
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 
Συνάδελφοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4172 και της Υπουργικής Απόφασης Υ9/οικ85507, οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας (ιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια – κλινικοεργαστηριακοί ιατροί) είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν σύμβαση έργου, με κάποια Ιδιωτική Ελεγκτική Εταιρεία από αυτές που έχει προκρίνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τον έλεγχο των δαπανών έτους 2013.
 
Οι συμβάσεις θα είναι ατομικές, μεταξύ του παρόχου και της εταιρείας της επιλογής του.
 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 
SOL-ORION-EXPERT OPINION Τηλ. 210 7669100
 
T. C. N. Τηλ. 210 6288000
 
MEDNET Τηλ. 210 9307900
 
ACCURATE Τηλ. 210 6425866