Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ

ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ: Ενημέρωση για τα μηνύματα στο ε-δαπυ, μεγάλο “μπάχαλο” με τις ελεγκτικές εταιρείες !

Ιανουαρίου 9, 2014 • By

ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ

ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ

Σε σχέση με τα μηνύματα που εμφανίστηκαν στο σύστημα e-dapy, με θέμα τις ελεγκτικές εταιρείες η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με το νομικό γραφείο του Ε. Κατσίκης και συνεργάτες, έχει να σας επισημάνει τα εξής:

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης της συμβάσεως μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας και των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών φαίνεται να έχει εκτροχιαστεί για δύο λόγους:

α) Κυρίως την αδυναμία των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ να συντάξουν το απαραίτητο Παράρτημα της συμβάσεως με το οποίο θα ορίζονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών εταιρειών και το πεδίο του ελέγχου. Ο ΕΟΠΥΥ εμφανίζει διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις ελέγχου, στις οποίες – απαιτήσεις – οι ελεγκτικές αντιτείνουν ότι αυξάνεται το κόστος σημαντικά.

β) Οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν εκφράσει εντελώς παράλογες απαιτήσεις σχετικά με το ύψος της αμοιβής τους. Ειδικότερα έχουν ζητήσει ποσοστό 2% επί του συνόλου των υποβολών του κάθε παρόχου. Το ποσοστό αυτό είναι υπερβολικό, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι ο έλεγχος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του κράτους και δεν θα έπρεπε να βαρύνει τους παρόχους. Ταυτόχρονα η επιβάρυνση αυτή έρχεται να προστεθεί στις επιστροφές (rebate) και στον μηχανισμό clawback.

Με βάση τα ανωτέρω συστήνουμε στα μέλη μας να μην προβούν σε καμία σύναψη συμβάσεως με καμία ελεγκτική εταιρεία.

Οι εξελίξεις τρέχουν και δεν θα πρέπει να βιαστούμε. Καλούμε τον Υφυπουργό Υγείας να κάνει πράξη την δέσμευσή του ότι θα προστατεύσει τον ιατρικό κόσμο από τις αυθαίρετες επιβουλές των ελεγκτικών εταιρειών ή να αφήσει τουλάχιστον τον ελεύθερο ανταγωνισμό να δουλέψει. Η παρέμβασή του προς τους παρόχους ζητώντας τους να υπογράψουν συμβάσεις, όταν την ίδια στιγμή δεν ασκεί καμία ουσιαστική πίεση προς τις ελεγκτικές εταιρείες- οι οποίες εμφανίζονται «συντονισμένες» απαιτώντας το ίδιο ποσοστό αμοιβής για τις υπηρεσίες τους- συνιστά παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά και για μια φορά αυτή ακόμα γίνεται σε βάρος των συμφερόντων των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Πρέπει να αντιληφθούν όλοι την πραγματική φύση του έργου των ελεγκτικών εταιρειών το οποίο είναι η υποκατάσταση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτό το πλαίσιο θα προτείναμε τουλάχιστον οι πόροι που θα εξοικονομηθούν από την μεταφορά του ελεγκτικού έργου στον ιδιωτικό τομέα, με αντίστοιχη επιβάρυνση των ιδιωτών παρόχων υγείας, να ανακατευθυνθούν προς την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους αυξάνοντας τους αντίστοιχους κωδικούς του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.