Γενικά

Επιστολή απελπισίας ιατρού σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ

Απριλίου 23, 2013 • By

ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                              22/04/2013

Προς: Γραφείο πρόεδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κύριο Λευτέρη Παπαγεωργόπουλο
Κοινοποίηση:
1) ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γραφείο προέδρου κ. Ελευθερίου Γεώργιο
2) Ι.Σ. Αθήνας – Νομικό τμήμα
3) ΙΚΑ οικονομική υπηρεσία
4) Ο.Π.Α.Δ. οικονομική υπηρεσία
5) Τ.Σ.Α.Υ./Ε.Τ.Α.Α. οικονομική υπηρεσία
6) Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε./Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. οικονομική υπηρεσία
7) Τ.Υ.Υ. οικονομική υπηρεσία
8) Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ – Δικαστικό τμήμα κ Κόνιαρης Δημοσθένης

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ανεκπλήρωτων οφειλών του δημοσίου προς το πρόσωπό μου – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ.

Αγαπητοί κύριοι,

Εξ’ αφορμής της επιστολής μου προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κύριο Λευτέρη Παπαγεωργόπουλο, που καταχωρήθηκε με αρ. Πρωτοκόλλου 13663 και ημερομηνία 11 Απριλίου 2013, κατά την οποία σας διατραγωδώ την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχω περιέλθει εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι αντιμετωπίζω δύο κατασχέσεις: η μία από την Α’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών για οφειλές ύψους 14.000 ευρώ και η δεύτερη από το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. για την τελευταία δόση του δανείου, ύψους 4.500 ευρώ. Η κατάσταση είναι προσχεδιασμένη και οι τύχες μας δυστυχώς προδιαγεγραμμένες εκ του γεγονότος ότι αρνείται το υπουργείο να αποδεχτεί τον έντιμο συμβιβασμό και συμψηφισμό των αμοιβών του δημοσίου προς τους ιδιώτες – τούτο εξάλλου αποτελεί και παγία τοποθέτηση του Ι.Σ. Αθηνών.
Επειδή τα δικά μου δικαιώματα που έχω να λαμβάνω από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τόσο ως παλαιές οφειλές ταμείων που ενταθήκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όσο και για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως συμβεβλημένος προμηθευτής για το έτος 2012 είναι υπέρ-δεκαπλάσιες, παρακαλώ να ενεργήσετε με ταχύτατες διαδικασίες ώστε να ρυθμιστεί η εκκρεμότητα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς εμέ. Η εκκρεμότητα αυτή πρέπει να ρυθμιστεί μέχρι την 30 Απριλίου 2013, καταλυτική ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί αναγκαστική κατάσταση προς το μοναδικό μου διαμέρισμα.

Από τις κατ’ εξακολούθησιν δημοσιεύσεις του, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μας αφήνει να πιστεύουμε ότι η ρύθμιση παλαιών  οφειλών του προς τους παρόχους ιατρούς βρίσκονται εν τω περατούσθαι, – πέρα από το γεγονός ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μας έχει, εδώ και 7 μήνες απλήρωτους. Πρόκειται για κραυγή απελπισίας η οποία πρέπει να συνενωθεί με τις κραυγές απελπισίας όλων των παρόχων υγείας ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα. Επίσης παρακαλώ και ζητώ από τους εκπροσώπους μου Α) τον Ι.Σ. Αθήνας και Β) τον ΕΝ.Ι-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να αναλάβουν τη νομική κάλυψη και προστασία μου.

Με  τιμή

Δρ. Γ. Π. – Καρδιολόγος

katasxesh pap-nou