Δελτία Τύπου

Απαράδεκτες και χωρίς λογική οι αιφνιδιαστικές μειώσεις τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων στον ΕΟΠΥΥ.Μονόδρομος η επίσχεση παροχής υπηρεσιών από 17/12/12

Δεκεμβρίου 7, 2012 • By

Αθήνα 07/12/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΘΕΜΑ:  Απαράδεκτες και χωρίς λογική οι αιφνιδιαστικές μειώσεις τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων στον ΕΟΠΥΥ.Μονόδρομος η επίσχεση παροχής υπηρεσιών από 17/12/12

Λάβαμε γνώση της υπ’αριθμ. πρωτ. 49976/5-12-2012 απόφαση δια της οποίας ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε νέα ανώτατη ασφαλιστική τιμή αποζημίωσης για διαγνωστικές εξετάσεις από τους ιδιωτικούς συμβεβλημένους παρόχους.

Οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε έντονα για τον αιφνιδιασμό και την απουσία διαβούλευσης.

Βάσει επίσημων στοιχείων, το ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης αποτελεί το 63% του προϋπολογισμού του Οργανισμού σε σχέση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, όπου κατά μέσο όρο δεν υπερβαίνει το 35%. Αντίστοιχα οι κλινικές επισκέψεις των ιατρών αντιπροσωπεύουν το 1,8% και οι εργαστηριακές εξετάσεις το 4,2%, ποσό δυσανάλογο μικρό με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές χώρες, και ενώ εξυπηρετούνται πάνω από 10 εκ. Έλληνες ασφαλισμένοι με υψηλής ποιότητας τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η πολύμηνη στάση πληρωμών του οργανισμού επιλεκτικά προς τις ιατρικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με την ισοπεδωτική μείωση της ιατρικής επίσκεψης και της τιμής αποζημίωσης των εργαστηριακών εξετάσεων, καθιστά μη βιώσιμα τα ιατρεία που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, και επισφαλή την εγγύηση της αξιοπιστίας και ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Η επιτακτική ανάγκη επιβίωσης των ιατρείων και η επιβαλλόμενη – με οικονομικούς όρους – υποβάθμιση, εισάγει πρακτικές τριτοκοσμικών χωρών στην άσκηση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με συνέπεια την πρόσθετη επιβάρυνση και ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.

Για όλους αυτούς τους λόγους και με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος των μελών μας,  καλούμε την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να ανακαλέσει άμεσα την ισχύ της με αριθμό πρωτοκόλλου 49976/5.12.2012 αποφάσεως, να λάβει υπόψη τα πραγματικά κοστολογικά στοιχεία, να τηρήσει επιτέλους την νομιμότητα και τις συμβατικές υποχρεώσεις του Οργανισμού αποπληρώνοντας τις οφειλές προς τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών και να εφαρμόσει ΑΜΕΣΑ το κρατικό τιμολόγιο για το σύνολο των εργαστηριακών – ακτινολογικών – παρακλινικών εξετάσεων καθώς και των ιατρικών πράξεων – επισκέψεων.

Για το ΔΣ της ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμμ.

Ελευθερίου Γεώργος                                    Παπασιδέρης Χρήστος