Browsing Category

Ανακοινώσεις – Αποφάσεις Δ.Σ

Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ, Δελτία Τύπου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ 4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-01-16 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

Ιανουαρίου 19, 2016 • By

enieoppy1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ 4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-01-16

Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ αναγγέλλει την ενεργό συμμετοχή της στην πανελλαδική 4ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, από τις 11π.μ. έως τις 3μ.μ., με συμμετοχή στην προγραμματισθείσα πορεία μαζί με τους άλλους επιστημονικούς κλάδους,

Τα συμβεβλημένα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας, σε όλη τη χώρα θα απέχουν από την εξυπηρέτηση των πολιτών,  εκτός από επείγοντα και έκτακτα περιστατικά.

Καλούμε τους γιατρούς να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν όλοι οι Επιστημονικοί Φορείς, την ίδια ημέρα και ώρα (11:30 π.μ.) στα Προπύλαια, ώστε να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό.

Η Πρόεδρος             Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Χρήστος Παπασιδέρης


Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Δεκεμβρίου 21, 2015 • By

enieoppy1Α Οικονομικών, Λογιστικών,Νομικών και Διοικητικών θεμάτων ΕΟΠΥΥ: Χατζούδης Σταύρος (πρόεδρος), Αργυρίου Αργύριος, Τσαμαδός Νικόλαος, Δάβος Κωνσταντίνος,Παπασιδέρης Χρήστος

Β Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) : Κωνσταντινίδης Ιωάννης (πρόεδρος), Γαλάνης Σπυρίδων, Αργυράκης Κωνσταντίνος,
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Κοσκοσάς Αρχιμήδης,Κολλάρος Θεόδωρος

Γ Επικοινωνίας:Συντονιστής Ομάδων Τσαμαδός Νικόλαος
Ι) Μακεδονία
Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Κοσκοσάς Αρχιμήδης,
Γκανάς Ευάγγελος, Βασιλακάκης Ιωάννης

ΙΙ) Ήπειρος Καψάλας Βασίλειος

ΙΙΙ) Πελοπόννησος Κολλάρος Θεόδωρος

ΙV) Κεντρική Ελλάδα
Κακαράντζα Γεωργία

V) Κρήτη – Νησιά Αιγαίου
Τσέρκης Ηλίας

VΙ) Αττική
Χατζούδης Σταύρος, Τράκα Ανδρομάχη,Χατζής Δημήτριος

Δ Κανονισμού Παροχών Υγείας: Γκανάς Ευάγγελος (πρόεδρος)
Μανάκου Άννα, Πολίτης Σπυρίδων, Κακαράντζα Γεωργία
Κουλούρης Σπυρίδων, Βασιλακάκης Ιωάννης,
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

Ε Συνταγογράφησης: Γαλάνης Σπυρίδων (πρόεδρος)
Χατζής Δημήτριος, Πολυζόπουλος Εμμανουήλ, Κούτρας Μιχαήλ

ΣΤ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης: Κοσκοσάς Αρχιμήδης (πρόεδρος)
Πολυζόπουλος Εμμανουήλ, Γκανάς Ευάγγελος, Μαστοράκου Άννα

Ζ Διαχείρισης Facebook ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ: Αργυράκης Κωνσταντίνος, Πολυζόπουλος Εμμανουήλ, Γκανάς Ευάγγελος, Τσαμαδός Νικόλαος
YouΤube Κωνσταντινίδης Ιωάννης

Η Ασφαλιστικών Θεμάτων και Τ.Σ.Α.Υ.: Αργυράκης Κωνσταντίνος (πρόεδρος), Τσαμαδός Νικόλαος, Χατζούδης Σταύρος


Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ

Ενημέρωση για συνάντηση της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ με τη νέα διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

Δεκεμβρίου 21, 2015 • By

enieoppy1

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ Μπερσίμη και τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Γεωργακόπουλο στις 18/12/2015 παρουσία διοικητικών στελεχών και συνεργατών του Οργανισμού.

Τέθηκαν επί τάπητος όλα τα θέματα που απασχολούν τους συμβεβλημένους ιατρούς, με πρωταρχικό τη μεγάλη στάση πληρωμών του Οργανισμού, που έχει ως αποτέλεσμα την αφόρητη οικονομική δυσπραγία τους.

Κατατέθηκε οικονομική ανάλυση που αναδεικνύει ότι ο συνδυασμός στάσης πληρωμών του Οργανισμού και του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος εξανεμίζει το όποιο ελάχιστο κέρδος από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ για το τρέχον έτος. Επίσης υποβλήθηκαν οι προτάσεις της Ένωσης για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα αιτήματα στη διοίκηση του Οργανισμού που έτυχαν θετικής αποδοχής:

  • Ενεργός συμμετοχή της Ένωσης με παράσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ώστε να ενημερώνεται η διοίκηση για τις θέσεις των ιατρών και να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διάρκεια των διοικητικών αποφάσεων.
  • Διαδραστική συνεργασία της Ένωσης με τον Οργανισμό, ώστε να καταγράφονται όλες οι παραγόμενες δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού και της συνταγογράφησης.

ΕΟΠΥΥ 18.12.15ΕΟΠΥΥ-Ι 18.12.15

 

 

 

 
Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα φλέγοντα ζητήματα έχουν ως εξής :

  1. Το ΦΕΚ για την παράταση των συμβάσεων θα κατατεθεί ή εντός του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Μετά από πίεση της Ένωσης προς τον ΕΟΠΥΥ και προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ Πολάκη, αποσπάστηκε η δέσμευση ότι μέχρι την Τετάρτη 23.12.15 θα εκδοθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την παράταση της σύμβασης τουλάχιστον μέχρι 31/03/2016. Τέθηκε πρόταση για παράταση της σύμβασης μέχρι 30/06/2016 ώστε να προηγηθεί διαβούλευση με τις νέες συμβάσεις. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού δεσμεύτηκε να καλέσει σε διάλογο την Ένωση για το πλαίσιο των νέων συμβάσεων προς τα τέλη Ιανουαρίου του 2016, με προκαθορισμένο ραντεβού. Ζητήθηκε η σύναψη τριετούς σύμβασης με τον Οργανισμό με ισοβαρείς όρους, όπου οι ιατροί θα έχουν δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις, με σαφές πλαίσιο λειτουργίας και χρονοδιάγραμμα πληρωμών, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις αναδρομικά. Ζητήθηκε άνοιγμα συμβάσεων σε νέους ιατρούς ώστε να καλύπτονται οι αναγκαίες 40 εκατ επισκέψεις των ασφαλισμένων, ετησίως.
  2. Στο επιτακτικό αίτημα της ΕΝΙ για άμεση αποπληρωμή, απαντήθηκε από τον κ Μπαρούς, Διευθυντή Οικονομικού του ΕΌΠΥΥ, ότι έχει έτοιμα τα εντάλματα πληρωμών για επισκέψεις 2 μηνών ( Ιούλιος και Αύγουστος 2015 ), μόλις εκδοθεί το ΦΕΚ της παράτασης, με οριστικοποίηση και αποπληρωμή σε 15 εργάσιμες ημέρες. Στο αίτημα της ΕΝΙ για αποπληρωμή και τρίτου μήνα, δε δόθηκε σαφής απάντηση για το εάν μπορεί να επιτευχθεί. Η αποπληρωμή των πράξεων / εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί κανονικά με μία μικρή καθυστέρηση λόγω της αλλαγής της Διοίκησης του Οργανισμού.
  3. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πρώην ταμείων, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση και οικονομική ενίσχυση, η οποία εκτιμάται στα 250 εκατ. Από πλευράς Οργανισμού είναι έτοιμες όλες οι διαδικασίες, καθώς οι δαπάνες έχουν εκκαθαριστεί. Η συνέχεια θα δοθεί αφού εξασφαλιστούν τα χρήματα από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της χώρας.
  4. Για το άδικο φορολογικό καθεστώς που ισχύει, το θέμα παραπέμφθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Η Ένωση επανήλθε εστιάζοντας στο γεγονός ότι ασφυξία προκαλεί η μεγάλη στάση πληρωμών του Οργανισμού σε συνδυασμό με την απαγόρευση μεταφοράς ανείσπρακτων ποσών στο επόμενο έτος. Η θέση του ΕΟΠΥΥ είναι ότι απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών με έκδοση σχετικής ρύθμισης.
  5. Ισχύει, δια νόμου, από 01/012015 η υποχρέωση έκδοσης όλων των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) στο 100% της δαπάνης, με κίνδυνο να απορριφθεί η αποπληρωμή των δεδουλευμένων οφειλών εάν δεν εκδοθούν τα τιμολόγια για το 100% όλων των μηνών μέχρι 31/12/2015, εκτός του μηνός Δεκεμβρίου, που θα υποβληθεί στο επόμενο έτος. Για τα σημειώματα rebate clawback, η φορολογική αρχή αποδέχεται ότι η επίσημη ανακοίνωση, από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , των ποσών clawback και rebate μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που αφορούν, χωρίς την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Επομένως, η έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων για όλα τα έτη μπορεί να γίνει προαιρετικά, μετά την οριστικοποίηση των ποσών clawback και rebate και μετά από σχετικές ανακοινώσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  6. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού, δηλ το 10% των επισκέψεων και των πράξεων που εκκρεμούν από το 2012, έχουν ήδη δοθεί εντολές στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για άμεση εκκαθάριση, η οποία χρονολογικά θα οδηγήσει στην απόδοση (επισκέψεις) ή στον καταλογισμό ( πράξεις / εξετάσεις ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016.

READ MORE


Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ, Γενικά, Δελτία Τύπου

Απλήρωτοι θα παραμείνουν στις γιορτές οι συμβεβλημένοι ιατροί, λόγω ολιγωρίας της πολιτείας

Δεκεμβρίου 14, 2015 • By

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

enieoppy1

ΘΕΜΑ: Απλήρωτοι θα παραμείνουν στις γιορτές οι συμβεβλημένοι ιατροί, λόγω ολιγωρίας της πολιτείας

 Η μη νομοθετική κατοχύρωση των συμβάσεων για το Β’εξάμηνο του 2015, καθιστά αδύνατη την περαιτέρω πληρωμή των ιατρών.

Το χρονικό περιθώριο εξαντλήθηκε και οι συμβεβλημένοι ιατροί θα παραμείνουν απλήρωτοι για την περίοδο των εορτών με αβέβαιη την επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή. Ακάλυπτοι θα μείνουν οι ασφαλισμένοι για το νέο έτος, καθώς οι συμβάσεις λήγουν σε λίγες μόνο ημέρες.

 

Απλήρωτους θα αφήσει για άλλη μία φορά η πολιτεία τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, ειδικά στο τέλος του έτους με τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις, λόγω της μη έκδοσης ΦΕΚ  για την νομιμοποίηση της παράτασης των συμβάσεων, μέχρι 31/12/2015.

Επιπρόσθετα, η υποχρεωτική κατάθεση των τιμολογίων στο 100% της δαπάνης στον Οργανισμό, που έχει γίνει για τους τελευταίους 6 μήνες του τρέχοντος έτους, θα έχει ως αποτέλεσμα οι συμβεβλημένοι ιατροί να κληθούν να πληρώσουν φόρους για ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί.

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, η επαγγελματική ένωση των συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, έχει ζητήσει τόσο δημοσίως , όσο και με αιτήσεις της στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΠΥΥ άμεση συνάντηση για διευθέτηση των φλεγόντων θεμάτων της ιδιωτικής ΠΦΥ που συμμετέχει στο δημόσιο υγειονομικό χάρτη.
READ MORE


Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ, Γενικά, Δελτία Τύπου

ENI-EOΠΥΥ: Ληξιπρόθεσμες και τρέχουσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ “πνίγουν” τους συμβεβλημένους ιατρούς

Νοεμβρίου 27, 2015 • By

enieoppy1ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ληξιπρόθεσμες και τρέχουσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ “πνίγουν” τους συμβεβλημένους ιατρούς

 Το ασαφές πλαίσιολειτουργίας του Οργανισμού απαξιώνει την καθημερινή λειτουργία των ιατρείων

Απλήρωτους αφήνει για άλλη μία φορά η πολιτεία τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σε εποχή αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων, παρόλη την εκτενή παρουσίαση των προβλημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 05 Αυγούστου του 2015 στο Υπουργείο Υγείας με τον νυν Υπουργό Υγείας κ Ξανθό Ανδρέα, παρουσία του Προέδρου του ΠΙΣ.

Οι μήνες πέρασαν και τα οξυμένα προβλήματα διογκώθηκαν, χωρίς καμία ουσιαστική διάθεση επίλυσης εκ μέρους του Υπουργείου.

Αναλυτικότερα:READ MORE


Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ, Γενικά, Δελτία Τύπου

Αποτελέσματα εκλογών Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ

Νοεμβρίου 23, 2015 • By

Δελτίο Τύπου – 23/11/2015

 

Θέμα: Αποτελέσματα εκλογών Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ

Προς τους Ιατρούς και τα ΜΜΕ

 

Διεξήχθησαν το Σάββατο 21/11/2015, με απόλυτο σεβασμό στο καταστατικό και τις κείμενες διατάξεις του νόμου, οι εκλογές της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Για το ΔΣ εκλέχθηκαν:READ MORE


Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ

ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Νοεμβρίου 2, 2015 • By

1Αθήνα 2/11/2015

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφασή του προκυρήσει Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διεξαγωγή Εκλογών για τη εκλογή νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη τριετία.

Οι Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου την 7η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης > 50% των μελών η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 14η Νοεμβρίου 2015, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση μη απαρτίας (>25% των μελών) η Γ.Σ. και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί οριστικά το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Golden Age (Μιχαλακοπούλου 57, 115 28 – Αθήνα) με όσα μέλη είναι παρόντα.
Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Δ.Σ. έχουν όσα εγγεγραμένα μέλη είναι ταμειακώς τακτοποιημένα (ετήσια συνδρομή 30€) αφού πληρώσουν το παράβολο υποψηφιότητας το οποίο ορίστθηκε από το Δ.Σ. στο ποσό των 70€ (συνολικό ποσό συνδρομής και παράβολου 100€).

Δικαίωμα υποψηφιότητας για την Ελεγκτική Επιτροπή έχουν όσα εγγεγραμένα μέλη είναι ταμειακώς τακτοποιημένα (ετήσια συνδρομή 30€).
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να αποσταλλούν στο email του Συλλόγου eni.eopyy@gmail.com μέχρι την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015. Το Δ.Σ. με απόφασή του θα κάνει δεκτές και θα ανακοινώσει τις υποψηφιότητες που πληρούν όλα τα κριτήρια μετά από συνεδρίαση του την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των Εκλογών. Με απόφαση του Δ.Σ. η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των 30€ ενώ καταργείται το πάγιο ποσό εγγραφής των 20€.

Οι συνδρομές (30€) και τα παράβολα υποψηφιότητας (70€) μπορούν να κατατεθούν στον υπ. αριθμ. 5060-059449-291 τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR11 0172 0600 0050 6005 9449 291. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό σας, η αιτιολογία «Συνδρομή» η/και «Παράβολο» και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Όσοι θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να έχουν καταθέσει στο λογαριασμό του Συλλόγου τη συνδρομή και το παράβολο μέχρι την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015. Μετά την ημερομηνία αυτή οι αιτήσεις υποψηφιότητας που δεν πληρούν τα ταμειακά κριτήρια δεν θα γίνονται δεκτές από το Δ.Σ.

Για το ΔΣ της ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμμ.
Γ. Ελευθερίου                          Χρ. Παπασιδέρης

Τηλ. επικοινωνίας: 210 7474184 – 6944542664


toggle