Το Δοικητικό Συμβούλιο

cropped-enieoppy.jpg

Το ΔΣ της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ αποτελείται από τους:

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Πόλη
Πρόεδρος Μαστοράκου Άννα Πυρηνικός Ιατρός Πάτρα
Αντιπρόεδρος Κωνσταντινίδης Ιωάννης Ορθοπαιδικός Θεσσαλονίκη
     Β’ Αντιπρόεδρος Γκανάς Ευάγγελος Ουρολόγος Γιαννιτσά
Γενικός Γραμματέας Παπασιδέρης Χρήστος Αγγειοχειρούργος Αθήνα
Ταμίας Δάβος Κωνσταντίνος Καρδιολόγος Αθήνα
    Ειδικός Γραμματέας Γαλάνης Σπύρος Γενικός Ιατρός Κέρκυρα
    Ειδικός Γραμματέας Χατζούδης Σταύρος Παθολόγος Αθήνα
Μέλος Κοσκοσάς Αρχιμήδης Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη
Μέλος Αργυράκης Κωνσταντίνος Γυναικολόγος Αθήνα
Μέλος Τσαμαδός Νίκος Ορθοπαιδικός Αθήνα
Μέλος Κολλάρος Θεόδωρος Γυναικολόγος Πάτρα

 

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελείται από:

Μανάκου Νίκη

Κακαράντζα Γεωργία

Παπαδοπούλου Βασιλική

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ

Α Οικονομικών, Λογιστικών,Νομικών και Διοικητικών θεμάτων ΕΟΠΥΥ: Χατζούδης Σταύρος (πρόεδρος), Αργυρίου Αργύριος, Τσαμαδός Νικόλαος, Δάβος Κωνσταντίνος,Παπασιδέρης Χρήστος

Β Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) : Κωνσταντινίδης Ιωάννης (πρόεδρος), Γαλάνης Σπυρίδων, Αργυράκης Κωνσταντίνος,
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Κοσκοσάς Αρχιμήδης, Κολλάρος Θεόδωρος

Γ Επικοινωνίας:Συντονιστής Ομάδων Τσαμαδός Νικόλαος
Ι) Μακεδονία
Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Κοσκοσάς Αρχιμήδης,
Γκανάς Ευάγγελος, Βασιλακάκης Ιωάννης

ΙΙ) Ήπειρος Καψάλας Βασίλειος

ΙΙΙ) Πελοπόννησος Κολλάρος Θεόδωρος

ΙV) Κεντρική Ελλάδα
Κακαράντζα Γεωργία

V) Κρήτη – Νησιά Αιγαίου
Τσέρκης Ηλίας

VΙ) Αττική
Χατζούδης Σταύρος, Τράκα Ανδρομάχη,Χατζής Δημήτριος

Δ Κανονισμού Παροχών Υγείας: Γκανάς Ευάγγελος (πρόεδρος)
Μανάκου Άννα, Πολίτης Σπυρίδων, Κακαράντζα Γεωργία
Κουλούρης Σπυρίδων, Βασιλακάκης Ιωάννης,
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

Ε Συνταγογράφησης: Γαλάνης Σπυρίδων (πρόεδρος)
Χατζής Δημήτριος, Κούτρας Μιχαήλ

ΣΤ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης: Κοσκοσάς Αρχιμήδης (πρόεδρος), Γκανάς Ευάγγελος, Μαστοράκου Άννα

Ζ Διαχείρισης Facebook ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ: Αργυράκης Κωνσταντίνος,, Γκανάς Ευάγγελος, Τσαμαδός Νικόλαος
YouΤube Κωνσταντινίδης Ιωάννης

Η Ασφαλιστικών Θεμάτων και Τ.Σ.Α.Υ.: Αργυράκης Κωνσταντίνος (πρόεδρος), Τσαμαδός Νικόλαος, Χατζούδης Σταύρος