Έγγραφα ΕΟΠΥΥ, Νέα ΕΟΠΥΥ

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς από τον ΕΟΠΥΥ .

Απριλίου 4, 2012 • By