Δελτία Τύπου, Επαγγελματικά, Ιατρικοί Σύλλογοι, Πολιτική - Συνδικαλισμός

Ο ΙΣΑ καλεί όλα τα μέλη του που «συμβλήθηκαν» με τον ΕΟΠΥΥ να ξεκινήσουν πενθήμερη επίσχεση εργασίας από τις 3 Σεπτεμβρίου.

Αυγούστου 31, 2012 • By

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σεβαστουπόλεως 113, ΤΚ 11526
Αθήνα – τηλ 210-3839770, fax 210-3839753
www.isathens.gr

Αθήνα, 30/8/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ο ΙΣΑ καλεί όλα τα μέλη του που «συμβλήθηκαν» με τον ΕΟΠΥΥ να ξεκινήσουν πενθήμερη επίσχεση εργασίας από τις  3 Σεπτεμβρίου.

Το ΔΣ στην σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να διεκδικήσει εκ νέου:

1) την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ τόσο για τους συμβεβλημένους γιατρούς όσο και για τους μη συμβεβλημένους

2) την δυνατότητα ελεύθερης συνταγογράφησης χωρίς περιορισμούς (όσον αφορά τον αριθμό συνταγών, φαρμάκων και αναλωσίμων)

3) τη δυνατότητα εκτέλεσης των παραπεμπτικών για εργαστηριακές εξετάσεις σε ΟΛΑ τα εργαστήρια (μικροβιολογικά, ακτινολογικά ) και όχι μόνο στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ μεγάλα «Διαγνωστικά Κέντρα».

Ο ΙΣΑ είχε προειδοποιήσει ότι ο ΕΟΠΥΥ θα ήταν θνησιγενής και για αυτό είχαμε καλέσει όλους τους ιατρούς μέλη μας να μην συμβληθούν. Και πράγματι η μέχρι σήμερα πορεία του το απέδειξε, όμως υπάρχει ακόμα και σήμερα χρόνος, ώστε να επιβιώσει και να λειτουργήσει σε μια νέα βάση, αν εισακουστούν οι ανωτέρω εισηγήσεις μας.

Κρίνονται επίσης αναγκαία :

1) η απευθείας χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ,

2)η δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ

3) η με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των 570.000.000 ΕΥΡΩ των παλαιοτέρων οφειλών

4) η χρηματοροή των ιατρικών επισκέψεων και πράξεων εντός του χρονικού διαστήματος των 45 ημερών

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, αν και μετά από την κοινοποίηση της εξώδικης καταγγελίας- διαμαρτυρίας μας απέστειλε σήμερα τα στοιχεία του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, δείχνοντας θετική ανταπόκριση στο αίτημα μας, κώφευσε όμως στα υπόλοιπα , ιδιαιτέρως σημαντικά αιτήματά μας τόσο αρχικώς επικαλούμενη έλλειψη χρόνου, όσο και μέχρι σήμερα επιλέγοντας αντί της συνεργασίας με τον ΙΣΑ, την εκτόξευση απειλών και την τρομοκράτηση των συμβεβλημένων ιατρών που θα αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους .

Όλες αυτές οι λύσεις κατά την άποψη μας είναι ουσιαστικές και επιβεβλημένες για την βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ.

Συστήνουμε στα «συμβεβλημένα» μέλη του ΙΣΑ πενθήμερη επίσχεση στην παροχή υπηρεσιών υγείας στον ΕΟΠΥΥ από τις 3 Σεπτεμβρίου.