Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ

Αυτό το κράτος είναι ακόμη κράτος δικαίου, ας το σεβαστούμε ΟΛΟΙ.

Αυγούστου 27, 2012 • By

Επειδή δυστυχώς κάποιοι, όπως ο ΕΟΠΥΥ με σημερινό δελτίο τύπου (27/8), περιφρονούν ακόμη και τους επίσημους θεσμούς του κράτους, όπως είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη, τους ζητούμε να κατανοήσουν ότι αυτό το κράτος είναι ακόμη κράτος δικαίου και τους πληροφορούμε ότι:

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ έχει αναγνωρισθεί πλήρως από την Ελληνική Δημοκρατία με την υπ’ αρίθμ. 60/2012 διαταγή αναγνώρισης του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίζει την ίδρυση και λειτουργία του επαγγελματικού σωματίου με την ονομασία “Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ” και διατάσσει την εγγραφή του στο δημόσιο βιβλίο σωματίων με αρ. μητρ. 29058

Καλούμε τον ΕΟΠΥΥ και τον Πρόεδρό του, να σεβαστεί τους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας και το νόμιμο δικαίωμα στην συλλογική εκπροσώπηση των Ελλήνων εργαζομένων, όπως είναι και οι ιατροί που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ