Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ

ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ: Προσφυγή κατά ειδοποιητηρίων claw back και rebate

Δεκεμβρίου 13, 2013 • By

assets_LARGE_t_420_54179465

Προσφυγή κατά ειδοποιητηρίων claw back και rebate

Η αρχική μας θέση ήταν ότι τα ειδοποιητήρια για το claw back και rebate που είχαν αναρτηθεί στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ αποτελούσαν απλή γνωστοποίηση και δεν περιείχαν υποχρέωση καταβολής. Επίσης, δεδομένης της ενημέρωσης από τον κ. Υπουργό ότι θα νομοθετήσει σύντομα αλλάζοντας τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και των πρόδηλων λαθών που περιείχαν, θεωρήσαμε ότι επίκειται τροποποίησή τους και συνεπώς δεν απαιτείτο η δικαστική προσφυγή κατ’ αυτών που θα επιβάρυναν τους προσφεύγοντες. Άλλωστε εκκρεμούν στο ΣτΕ οι Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά των σχετικών μέτρων.

Όμως, πρόσφατα διαπιστώσαμε απροθυμία από πλευράς υπουργείου να προβεί σε άμεσες αλλαγές. Επίσης διαπιστώσαμε διάθεση να παραμείνει το σύστημα έτσι όπως έχει ακολουθώντας παρελκυστική τακτική. Ταυτόχρονα φοβούμαστε μήπως ο ΕΟΠΥΥ προβεί σε έκνομες ενέργειες όπως να συμψηφίσει ποσά χωρίς να προβεί σε νέες καταλογιστικές αποφάσεις, δημιουργώντας νομικά προβλήματα στην μεταγενέστερη δικαστική προσβολή των πράξεων.

Μετά από τα ανωτέρω, συστήνουμε ότι οι πληττώμενοι θα πρέπει να προσφύγουν δικαστικά ατομικά κατά των ανωτέρω ειδοποιητηρίων και μάλιστα εντός προθεσμίας 60 ημερών από τότε που έλαβαν γνώση.

Εν προκειμένω, οι ενημερωτικές επιστολές που αφορούν στο clawback και rebate μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δεδομένου ότι η Απόφαση προέρχεται από την Κεντρική Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ που εδρεύει στην Αθήνα.

Η προθεσμία άσκησης προσφυγής είναι 60ημερη, άρα για rebate: 30/12 (μετρώντας από 29/10, όταν και αναρτήθηκε στο σύστημα e-ΔΑΠΥ) και για clawback: 13/1 (μετρώντας από 12/11, αντίστοιχα). Η προθεσμία μπορεί να είναι μεγαλύτερη εφόσον κάποιος πάροχος πληροφορήθηκε αργότερα το ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα αρχεία καταγραφής του ηλεκτρονικού συστήματος που τηρεί ο ΕΟΠΥΥ.

Προκειμένου να καλύψουμε το δυσβάστακτο έξοδο για τους παρόχους καταφέραμε να περιορίσουμε το συνολικό έξοδο για την άσκηση (σύνταξη και κατάθεση) της προσφυγής στο ελάχιστο δυνατό ανά προσφυγή, περιλαμβανομένου του παραβόλου κατάθεσης, των λοιπών εξόδων και του ΦΠΑ.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στο νομικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ

Katsikis – Kalamatianou & CoLaw Firm
215 Alexandra’s Avenue115 23, Athens, Greece.Tel. +30 2108224775Fax. +30 2108223881

www.kklegal.eu