Έγγραφα ΕΟΠΥΥ, Επαγγελματικά, Νέα ΕΟΠΥΥ

«Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Απριλίου 6, 2012 • By

«Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (κατάθεση δικαιολογητικών από 18-04-2012 έως 11-05-2012)

Οι αποζημιώσεις των νέων συμβάσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη, έχουν παραπομπή στο ΦΕΚ B 2456 – 03.11.2011 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) – σελίδα 34.