Ιατρικοί Σύλλογοι

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Ο ΙΣΑ αφού κατάγγειλε τους ιατρούς που κάνανε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, τώρα ζητά, επιτέλους, να κάνουν όλοι !

Αυγούστου 19, 2013 • By

Ο ΙΣΑ Από την μία καταγγέλλει τους συναδέλφους που κάνανε σύμβαση και από την άλλη ζητά να δοθεί η δυνατότητα να κάνουν και άλλοι με προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΙΣΑ !!! Μάλλον κάποιο δεν ξέρουν τι θέλουν και τι κάνουν ή μήπως ξέρουν !!! Πώς αισθάνονται τώρα όλοι όσοι τον ακούσαν και δεν κάνανε σύμβαση, υποβάλλοντας εαυτόν σε ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής χωρίς ουσία ?

splashΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΟΠΥΥ

Κηφισίας 39 Μαρούσι 15123

Υπόψιν κ. Φάνη Ρηγάτου

Αθήνα 19/08/2013
Α.Π. : 39292
«Ο ΙΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΑ»

Ενόψει της λήξεως των συμβάσεων των συμβεβλημένων μελών μας με τον ΕΟΠΥΥ και τη σχετική ανανέωση τους, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εισηγείται με την παρούσα, για την αποφυγή της περαιτέρω ταλαιπωρίας των μελών μας, καθώς επίσης και της περιττής γραφειοκρατίας με την προσκόμιση προς εσάς πολλών βεβαιώσεων, μόνο την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στην οποία δυνάμεθα να συμπεριλάβουμε όλα τα σχετικά στοιχεία,τα οποία είναι απαραίτητα για την ανανέωση των συμβάσεων . Επίσης είναι δυνατή η επισύναψη των σχετικών μηχανημάτων, τα οποία διατηρούνται στα ιατρεία , διότι ο ΙΣΑ ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την αδειοδότηση των ιατρείων και πολυιατρείων, διατηρεί σχετικά αρχεία.

Σε κάθε περίπτωση όμως επανερχόμαστε στο αίτημα μας για την δυνατότητα των νέων ιατρών και όσων αποκλείστηκαν από τον ΕΟΠΥΥ, να συνάψουν σύμβαση με τον Οργανισμός σας τηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την αρχή της αναλογικότητας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Κοιν. Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ