Ανακοινώσεις - Αποφάσεις Δ.Σ, Νέα ΕΟΠΥΥ, Πολιτική - Συνδικαλισμός

Συγκαλείται συγκέντρωση των άμεσα ενδιαφερομένων για την δημιουργία συλλόγου το Σάββατο 7/4/2012, ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο Αθηνών ΖΑΦΟΛΙΑ, Λ. Αλεξάνδρας 87-89, τηλ. 2106449012

Απριλίου 5, 2012 • By

Από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ την 1/1/2012, βρεθήκαμε όλοι αντιμέτωποι με υπέρογκες δυσκολίες που οφείλονταν βασικά στην έλλειψη θεσπισμένων κανόνων λειτουργίας που να διέπει τόσο την λειτουργία του Οργανισμού, όσο και το δίπτυχο υποχρεώσεις/δικαιώματα που απορρέουν από την επαγγελματική μας σχέση με αυτόν. Παράλληλα με αυτές τις δυσκολίες, διαπιστώνουμε καθημερινά την έλλειψη ουσιαστικής εκπροσώπησης μας, διότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι και λιγότερο οι Επαγγελματικές Ενώσεις, δεν φαίνεται να μπορούν να προασπίσουν τα συμφέροντα μας, αφενός διότι είχαν εξ’ αρχής τοποθετηθεί αρνητικά στην εμπλοκή των ιδιωτών ιατρών στον ΕΟΠΥΥ, αφετέρου δε διότι ως μη εμπλεκόμενοι δεν μπορούν και να έχουν ιδία αντίληψη για τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μέσος επαγγελματίας ιατρός που συνεργάζεται με τον Οργανισμό.Ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου, σε ιδιωτικές συζητήσεις, διεφάνη η αναγκαιότητα ουσιαστικής και αποτελεσματικής εκπροσώπησης των συνεργαζομένων με τον ΕΟΠΥΥ. Η ιδέα αυτή άρχισε πλέον να παίρνει σάρκα και οστά από μια μικρή ομάδα 7-8 συναδέλφων, που με προσωπικές συζητήσεις, αλλά και συναντήσεις, προσδιόρισε την ανάγκη και υπέβαλε την ιδέα συγκρότησης ενός οργάνου, που κύριο μέλημα θα είναι η προάσπιση της επαγγελματικής μας συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και η χάραξη συγκεκριμένου πλαισίου συνεργασίας.

Στην συνάντηση αυτή αποφασίσαμε:

1.- την συγκρότηση συλλόγου. Στην αρχική πρόταση συζητήθηκε τα μέλη να είναι οι ιδιώτες ιατροί που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, γρήγορα όμως η πρόταση εγκαταλείφτηκε και αντικαταστάθηκε με την εισήγηση να είναι μέλη όλοι, όσοι έχουν την οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ. Εκ των υστέρων υπάρχει έντονος προβληματισμός να συμπεριληφθούν στο Καταστατικό προβλέψεις, που να επιτρέπουν την συμμετοχή με κάποιο τρόπο συναδέλφων που να μην έχουν άμεσα επαγγελματική σχέση με τον Οργανισμό, για λόγους που θα καταλάβετε παρακάτω. Η διαβούλευση συνεχίζεται.

2.- ο σύλλογος θα είναι πανελλαδικός, προβλέποντας όμως και την δυνατότητα δημιουργίας τοπικών επιτροπών ή ακόμα και ανεξάρτητων συλλόγων, όταν τα αριθμητικά δεδομένα θα είναι επαρκή, και την δημιουργία ίσως αργότερα ομοσπονδίας.

3.- το διοικητικό όργανο θα είναι το 11μελές ΔΣ, που θα προκύπτει από εκλογές ανά 3τία.

4.- η λειτουργία των οργάνων θα είναι απόλυτα διαφανής, με ευρύτατη χρήση της τεχνολογίας που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των συνεδριών των ΔΣ, την υποβολή προτάσεων των μελών του συλλόγου, καθώς και την σφυγμομέτρηση των τάσεων σε συγκεκριμένα θέματα, μέσω ερωτηματολογίων και διαδικτυακών ψηφοφοριών. Προσωπική μου εισήγηση θα είναι και η δημοσιοποίηση σε πραγματικό χρόνο των οικονομικών δεδομένων του συλλόγου, με την δημόσια ανάρτηση λογιστικών στοιχείων εσόδων/εξόδων.

5.- μια από τις σοβαρότερες υπηρεσίες του νέου συλλόγου οφείλει να είναι η νομική και φοροτεχνική κάλυψη των μελών, μέσω τεκμηριωμένων συμβουλών που οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα δίνουν.

6.- μελετάται πολύ σοβαρά η Καταστατική δυνατότητα ο Σύλλογος να μπορεί να προχωρήσει, ή έστω να συμβάλλει με την αιγίδα του στην δημιουργία ιατρικών δικτύων που να καλύψουν Α’Βάθμιες, αλλά και αργότερα Β’Βάθμιες ανάγκες ΦΥ. Τα ζητήματα και οι δυσκολίες είναι κυρίως τεχνικής και νομικής φύσης, ώστε να είναι δυνατόν ένα Σωματείο Μη Κερδοσκοπικό, όπως είναι ένας Σύλλογος, να μπορεί να επεκταθεί και σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες.

7.- αποφασίστηκε τέλος η επίσπευση των διαδικασιών, ώστε σύντομα να γίνει η ιδρυτική συνέλευση, η έγκριση του Καταστατικού, η κατάθεση του στο Πρωτοδικείο και η ανάδειξη της προσωρινής διοικούσης επιτροπής, που θα προβεί στις πρώτες ενέργειες έως την ανάδειξη του πρώτου εκλεγμένου οργάνου.

Βέβαια, προσδοκούμε στην παρουσία συναδέλφων από όμορες προς την Αττική περιοχές. Ελπίζω ο καθείς και κυρίως οι Αθηναίοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.Περιμένουμε επίσης και διαβούλευση σε αυτά που σας ανασκοπήσαμε ως κεντρική γραμμή. Να έχετε κατά νου ότι τα Καταστατικά εύκολα φτιάχνονται, αλλά πάρα πολύ δύσκολα τροποποιούνται μετά την κατάθεση τους στο Πρωτοδικείο.